Udvikler bygger boliger og Michelin-restaurant på Gammel Kongevej

Fischer Ejendomme står bag et projekt med boliger og en Michelin-restaurant på Gammel Kongevej på Frederiksberg. Tegnestuen Lokal tegner huludfyldningen.

Projektudvikleren Fischer Ejendomme købte i august 2021 ejendommen Gammel Kongevej 93 på Frederiksberg for 25 millioner kroner.

Den 630 kvadratmeter store grund rummer en tilbagetrukket villa i to etager fra 1851 med to boliger samt en tilbygning fra 1911 i ét plan mod gaden med butikker.

De eksisterende bygninger på grunden er ikke bevaringsværdige, og Fischer Ejendomme har i samarbejde med Tegnestuen Lokal udarbejdet et projektforslag, hvor den eksisterende bygning nedrives og erstattes af en etageejendom i seks etager. Af en projektpræsentation fremgår det, at Fischer Ejendomme selv påtænker at stå for driften af ejendommen.

Fischer Ejendomme vil boliger og michelin-restaurant på Gammel Kongevej på Frederiksberg. Visualisering: Tegnestuen Lokal.
Fischer Ejendomme vil boliger og michelin-restaurant på Gammel Kongevej på Frederiksberg. Visualisering: Tegnestuen Lokal.

På baggrund af en partshøring og en naboorientering er projektet blevet revideret. Aktuelt omfatter det samlet 1.460 kvadratmeter, som skal rumme syv boliger samt en knap 240 kvadratmeter stor restaurant, som placeres i stueetagen.

Ifølge projektpræsentationen samarbejder Fischer Ejendommen med “en professionel restauratør, som har har en klar ambition om at drive en restaurant med gastronomi af høj kvalitet i stueetagen”.

“Den pågældende restauratør har har tidligere opnået en michelinstjerne, og det er også ambitionen med den planlagte restaurant i stueetagen”, fremgår det af projektpræsentationen.

Fischer Ejendomme vil boliger og michelin-restaurant på Gammel Kongevej på Frederiksberg. Visualisering: Tegnestuen Lokal.
Fischer Ejendomme vil boliger og michelin-restaurant på Gammel Kongevej på Frederiksberg. Visualisering: Tegnestuen Lokal.

Ifølge den gældende Kommuneplan 2021 skal der vises tilbageholdenhed med at tillade huludfyldninger på Frederiksberg. Forvaltningen i Frederiksberg Kommune mener dog ikke, at der er grund til at være tilbageholdende med dette projekt.

“Forvaltningen vurderer, at de andre tilbageværende bygninger på Gammel Kongevej, fra samme tid, er bedre repræsentanter for fortællingen om vejens historiske udvikling, og at der hermed ikke mistes væsentlige bevaringsværdier ved en nedrivning. Desuden vurderer forvaltningen, at hullet i karréstrukturen på Gammel Kongevej 93 ikke er et bevidst greb, da det er tilfældigheder, der gør, at villaen ikke blev erstattet af en etageejendom i slutningen af 1800-tallet ligesom naboejendommene, og der skal derfor ifølge kommuneplanen ikke vises tilbageholdenhed med at tillade huludfyldning her”, lyder vurderingen.

Fischer Ejendomme vil boliger og michelin-restaurant på Gammel Kongevej på Frederiksberg. Visualisering: Tegnestuen Lokal.
Fischer Ejendomme vil boliger og michelin-restaurant på Gammel Kongevej på Frederiksberg. Visualisering: Tegnestuen Lokal.

Forvaltningen påpeger desuden, at “det skitserede nye projekt tilfører mange af de nye værdier til området”, ligesom projektet præsenteres som “et ambitiøst bud på en ny bygning, som besvarer kriterierne i arkitekturpolitikken på en indlevende måde med en stor forståelse for stedet og bygningens historiske kontekst”.

Endeligt vurderer forvaltningen, at projektet tilfører byen “gode tilgængelige familieboliger og erhverv af høj kvalitet”.

Projektet præsenteres som Danmarks første CLT-byggeri i seks etager, og det er ambitionen, at det skal certificeres til DGNB Guld, hvilket også indebærer, at der skal etableres solceller på taget.

Fischer Ejendomme vil boliger og michelin-restaurant på Gammel Kongevej på Frederiksberg. Visualisering: Tegnestuen Lokal.
Fischer Ejendomme vil boliger og michelin-restaurant på Gammel Kongevej på Frederiksberg. Visualisering: Tegnestuen Lokal.

“Det helt centrale klimamæssige greb er at udskifte den bærende konstruktion med træ og således levere et fyrtårnsprojekt, der bliver blandt de første boligprojekter i seks etager med en bærende trækonstruktion i Danmark. Udfasningen af betonkonstruktioner er blandt de mest effektive bæredygtighedstiltag, man kan tage, og Fischer Ejendomme er er villig til at gå forrest i omstillingen på Frederiksberg”, lyder det i præsentationen.

Der står i dag et 40-50 år gammelt æbletræ på grunden, som vil skulle fældes i forbindelse med projektet. Frederiksberg Kommunen vurderer ikke, at træet er bevaringsværdigt.

Eftersom projektet er mindre en 3.200 kvadratmeter, vil der ikke blive stillet krav om almene boliger. Projektet kræver ikke en ny lokalplan, men dog en dispensation fra den gældende lokalplan for arealet.