Første etape af Cinemabyen i Helsingør er godkendt

Politikerne i Helsingør har godkendt lokalplanen for den sydlige del af Cinemabyen, hvor der blandt andet etableres en Rema 1000 med boliger på toppen.

Fuldt udviklet skal Cinemabyen i Helsingør efter planen rumme 700 boliger i op til syv etager.

Den nye bydel udvikles på et 80 hektar stort areal, der tidligere har huset flere større og mindre erhvervsvirksomheder.

Foruden de nye boliger skal mindre dele erhverv og detailhandel være med til at revitalisere området mellem Rønnebær Allé, Kongevejen og Fredericiavej.

En del af udviklingen kan inden længe sættes i gang. Byrådet i Helsingør har nemlig godkendt en lokalplan for den sydlige del af Cinemabyen ved Rønnebær Allé og Fredericiavej.

– Det betyder også, at inden længe vil byggekranerne for alvor gøre deres indtog derude, og der vil heller ikke gå lang tid, før vi kan byde velkommen til de første borgere i Helsingørs nye bydel, sagde formand for By-, Plan- og Trafikudvalget, Janus Kyhl (K), på byrådsmødet.

Den eksisterende 3F-bygning i to etager kan udbygges med en taghave/tagterrasse og af en ny bygning, som ønskes opført vest for 3F bygningen. Illustration fra lokalplanen.
Den eksisterende 3F-bygning i to etager kan udbygges med en taghave/tagterrasse og
af en ny bygning, som ønskes opført vest for 3F
bygningen. Illustration fra lokalplanen.

I den sydlige del af den nye bydel bliver der samlet mulighed for 27.200 kvadratmeter byggeri, hvilket svarer til omkring en tredjedel af hele Cinemabyen.

Den samlede bebyggelse inden for lokalplanområdet må for den enkelte ejendom ikke overstige en bebyggelsesprocent på 80 procent, og der kan bygges i to-seks etager.

Desuden stiller lokalplanen krav om, at 40 procent af al parkering i området skal etableres i konstruktion.

3F har kontor i en to etager høj bygning i området. Den skal efter planen skal bevares, men andre bygninger rives ned.

Den eksisterende 3F-bygning i to etager kan udbygges med en taghave/tagterrasse og af en ny bygning, som ønskes opført vest for 3F bygningen. Illustration fra lokalplanen.
Den eksisterende 3F-bygning i to etager kan udbygges med en taghave/tagterrasse. Illustration fra lokalplanen.

3F-bygningen kan udbygges med en taghave/tagterrasse samt med en ny bygning, som ønskes opført vest for 3F bygningen.

Der kan opføres et mindre drivhus i taghaven, som bliver til fælles afbenyttelse for boligerne i nærområdet.

Facaderne på den nye bebyggelse skal “tegnes af glaspartier og tilbagetrukne altaner adskilt af smalle skillevægge og etagedæk, og gavle i håndstrøgne lyse, gule tegl. Dele af facaden skal herudover bestå af glaspartier samt partier med træ og/eller metal”, som det fremgår af lokalplanen.

Rema 1000 vil bygge en dagligvarebutik med boliger på toppen i Cinemabyen. Illustration fra lokalplanen.
Rema 1000 vil bygge en dagligvarebutik med boliger på toppen i Cinemabyen. Illustration fra lokalplanen.

Rema 1000 bygger butik i området

I Cinemabyen som helhed må der etableres op til 3.000 kvadratmeter butikker, og i den sydlige del har Rema 1000 planer om at bygge en 1.200 kvadratmeter stor dagligvarebutik. Oven på butikken vil der efter planen blive etableret otte boliger.

Foruden lokalplanen skal et større puslespil i den forbindelse lægges. Dels skal der indgås en udbygningsaftale mellem Rema Etablering og Helsingør Kommune.

Rema 1000 vil bygge en dagligvarebutik med boliger på toppen i Cinemabyen. Illustration fra lokalplanen.
Rema 1000 vil bygge en dagligvarebutik med boliger på toppen i Cinemabyen. Illustration fra lokalplanen.

Dagligvarebutikken får nemlig adgangsvej fra Rønnebær Alle gennem krydset ved Borgmester P. Christensens Vej, og derfor er det nødvendigt, signalanlægget ombygges.

Helsingør Kommune søger derudover Ankestyrelsen om udbudsfritagelse i forbindelse med mageskifte af arealer mellem Helsingør Kommune og henholdsvis Rema Etablering og mageskifte med 3F. Mageskifterne er en forudsætning for at kunne realisere dele af lokalplanen.

Ingen almene boliger i Cinemabyen

Lokalplanen blev vedtaget af et enigt byråd med undtagelse af Enhedslisten.

– Vi har jo hele tiden stemt imod denne lokalplan, fordi der ikke er 25 procent almene boliger i bebyggelsen, sagde medlem af By-, Plan- og Trafikudvalget, Jørgen Bodilsen (EL) på byrådsmødet og slog fast, et Enhedslisten stemmer imod alle lokalplaner med større byggerier, hvor der ikke er 25 procent almene boliger.

Medlem af By-, Plan- og Trafikudvalget, Claus Christoffersen (S), påpegede dog, at Socialdemokratiet også gerne vil have flere almene boliger, men partiet foretrækker, at de bygges på kommunalt ejede arealer.

– Fordi så kan vi bruge de penge, vi får ved salg af grunden, til at skyde ind som grundindskudskapital. I Cinemabyen er der jo tale om privatejede grunde, og det vil gøre det rigtigt dyrt for os som kommune, at vi så skal bruge penge fra vores kasse til at skyde ind i finansieringen af de almene boliger, sagde han på byrådsmødet. Han pegede i stedet på ejendommen, der tidligere husede Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter ved Snekkersten Station, som en oplagt mulighed for nye almene boliger.

Visionsplanen for Cinemabyen er udarbejdet af Helsingør BYLAB og Planværkstedet. Visionen er, at det nedslidte området omdannes til én samlet bydel, med boliger, butikker, erhverv og grønne områder med plads til fællesskab og byliv.