WSP Danmark med rekordhøj omsætning i 2023

For femte år i træk øger WSP Danmark omsætningen og får med et overskud på 9,5 millioner kroner et af de bedste resultater på bundlinjen i flere år.

WSP Danmark havde i 2023 en rekordhøj omsætning på 575 millioner kroner mod 535 millioner kroner i 2022.

Resultatet før skat landede i 2023 på godt 13 millioner kroner mod et minus på 500.000 kroner året før.

Efter skat lød resultatet i 2023 på 9,5 millioner kroner mod et underskud på 660.000 kroner året før.

Af en pressemeddelelse fremgår det desuden, at ordrebogen ved udgangen af 2023 er historisk høj.

– Jeg er stolt over, at vi i en uforudsigelig verden formår at vækste organisk med 9,3 procent, og at vi dermed lukker året med et af vores bedste resultater. Særligt glæder det mig, at vi bliver ved med at tiltrække dygtige medarbejdere, specielt set i lyset af at der i Danmark fortsat er en generel mangel på ingeniører og kandidater med en naturvidenskabelig baggrund, udtaler administrerende direktør Per Christensen.

Især divisionerne Miljø og Transport & Infrastruktur oplevede et højt aktivitetsniveau i løbet af 2023. Byggeridivisionen fik i løbet af året bedre og bedre fat i markedet og sluttede året af med en fyldt ordrebog, oplyser WSP Danmark.

Væksten er især tydelig inden for vej og anlæg, klimatilpasning, vand, og miljørådgivning til vedvarende energi og naturbeskyttelse, hvor fokus på den grønne omstilling har ført til en markant stigning i antallet af projekter, aftaler og nye kunder.

Flere store rammeaftaler indgået, og det giver ifølge WSP et særdeles solidt udgangspunkt for den kommende periode.

Forventning om fortsat fremgang i 2024

I 2024 forventer WSP Danmark igen vækst og øget indtjening på bundlinjen. Ordrebogen fortsætter med at vokse, og efter første kvartal ligger den mere end 30 procent over, hvor den lå på samme tidspunkt sidste år.

Senest har WSP vundet opgaven som totalrådgiver på et nyt fængsel i Slagelse med plads til 400 indsatte og flere hundrede arbejdspladser. Projektet forventes at blive en af de største anlægsinvesteringer inden for offentligt byggeri i år.

Opgaver som denne betyder også, at der er brug for endnu flere medarbejdere, og at der kommer til at være et særligt fokus på at kunne tiltrække nye kolleger til virksomhedens kontorer både på hovedkontoret i Høje Taastrup og på kontorerne i Jylland og på Fyn.

– Jeg glæder mig over hver eneste nye medarbejder, der har lyst til at blive en del af WSP og ønsker at skabe sig en karriere i vores virksomhed, hvor vi arbejder sammen om at sikre en bedre fremtid for natur, klima og mennesker, og hvor mangfoldighed og retten til at være den man er ses som en helt særlig styrke, siger Per Christensen.

WSP Danmark bød 120 nye medarbejdere velkommen i 2023, og der er yderligere brug for mindst 50 nye medarbejdere.