AART bliver totalrådgiver på FSBs to nye plejehjem i Husum

Københavns Kommune har udpeget fsb til at bygge to nye plejehjem i Husum. Boligselskabet har valgt AART som totalrådgiver.

FSB skal frem mod 2027 bygge to nye plejehjem på i alt 23.100 kvadratmeter og med 249 plejeboliger i Bystævneparken i Husum Haveby.

FSB har netop udpeget samarbejdspartnerne i arkitektvirksomheden AART som totalrådgiver på projektet med Artelia og Sted By og Landskab som underrådgivere.

Det skriver den almene boligorganisation i en pressemeddelelse.

AART har allerede sat nye streger for plejehjemmene, og de oprindelige planer om to bygninger er blevet til tre på henholdsvis to etager, tre etager og fem etager.

Bygningerne bliver placeret som en naturlig overgang mellem villakvarteret i Husum til de nærliggende etageejendomme i FSBs byggeri Voldparken.

– Omkring tre ud af fire beboere på danske plejehjem lider af demens. Derfor bliver de to laveste bygninger opført med særlige hensyn til beboere med forskellige grader af demens, mens den højeste af bygningerne bliver et plejehjem til ældre med somatiske sygdomme, forklarer byggechef i FSB, Lone Zeeberg Nielsen.

– Der er mange forskellige typer af demens, og de fungerer ikke alle godt sammen. Derfor giver det mening at dele beboerne i demensplejehjemmet op i to bygninger, hvor vi kan tage særlige hensyn til forskellige behov. Den højeste bygning bliver til gengæld plejehjem for beboere med somatiske sygdomme, som typisk vil have behov for større boliger med plads til hjælpemidler, end beboere med demens har, siger hun.

For Københavns Kommune skal FSB bygge to nye plejehjem i Husum Haveby. Visualisering: Mangor & Nagel - en del af Aart.
For Københavns Kommune skal FSB bygge to nye plejehjem i Husum Haveby. Visualisering: AART.

Ifølge FSB vil plejehjemmene blive opført med fokus på minimal CO2-udledning både i byggefasen og i den efterfølgende drift. Målet er, at bygningerne skal certificeres til DNGB Guld.

Der vil blandt andet blive genbrugt materialer fra nuværende bygninger i Bystævneparken, og alle nye materialer vil skulle levere materialepas, der beskriver deres evne til at indgå i cirkulært byggeri. Desuden vil træ så vidt muligt blive et gennemgående byggemateriale, oplyses det.

– Vi er stolte over at have vundet boligselskabet FSBs miniudbud om totalrådgivning af de to plejehjem i Bystævneparken i København. I forslaget arbejder vi med at styrke oplevelsen af naturen i plejehjemmet og samspillet med lokalområdet og potentialet i Husum Haveby. Med fokus på at skabe plads til mangfoldighed, tænker vi i rammer, der fremmer en sanselig oplevelse af hjemlighed, tryghed og samhørighed til gavn for både beboernes unikke behov og personalets gode arbejdsmiljø, siger partner og designansvarlig i AART, arkitekt Claus Smed Søndergaard.

– Udearealerne og naturen i Husum Haveby er tænkt ind både i indemiljøet og i de sansehaver, som vil omkranse plejehjemmene. Og samlet vil plejehjemmene lægge stor vægt på hjemlighed og tryghed for både beboere og ansatte

Til at rådgive omkring den optimale indretning af plejehjemmene, har FSB etableret en ekspertgruppe på fem personer med indgående kendskab til plejehjem og demens foruden en værdibaseret bygherrerådgiver, der primært fokuserer på de overordnede grundværdier fra projektets værdiprogram.

Ydermere har de to plejehjems forstandere samt andre med erfaring fra daglig drift af plejehjem fra Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning rådgivet i forhold til at skabe rammen for en velfungerende og godt udtænkt arbejdsplads.