Administrerende direktør for Adserballe & Knudsen, Michael Vestergaard Jacobsen. Foto: PR.
Administrerende direktør for Adserballe & Knudsen, Michael Vestergaard Jacobsen. Foto: PR.

Adserballe & Knudsen kommer ud af regnskabsåret 2022 med et beskedent overskud på 399.000 kroner. Ifølge en pressemeddelelse fra den nordsjællandske entreprenør er resultatet tilfredsstillende af to årsager: Først og fremmest stemmer det overens med de formulerede forventninger, og dernæst udtrykker det en markant fremgang i forhold til de foregående års resultater.

– Vi er på et enkelt regnskabsår lykkedes med at vende et underskud på knap 70 millioner kroner til et mindre overskud, og derfor må vi isoleret set betragte resultatet som tilfredsstillende. Som entreprenør er det klart, at vi har højere ambitioner for vores aktiviteter, og vi er da også gået meget optimistiske ind i 2023 med en klar forventning om at øge både omsætning og indtjening, udtaler administrerende direktør for Adserballe & Knudsen, Michael Vestergaard Jacobsen.

Omsætningen har allerede i 2022 fået et løft. Den var således på 363 millioner kroner mod 338 millioner kroner året før.

– Selv om vi forventer fortsat fremgang, er det vigtigt for os, at vores udvikling er stabil og nøje tilpasset vores kapacitet. Vi har justeret vores strategi for både tilbudsgivning, byggestyring og afrapportering, og vi ser allerede nu en positiv effekt på de sager, der har haft opstart i 2022. De gamle tabsgivende sager trækker ikke længere spor efter sig, og derfor vil de store fremskridt nu træde endnu tydeligere frem, siger Michael Vestergaard Jacobsen.

LÆS OGSÅ: PLAN FOR BOLIGER I FARUM I HØRING

– Vores virksomhed er robust både økonomisk og organisatorisk, og vi står stærkt i forhold til efterspørgslen i markedet – især som den kommer til at se ud de kommende år, hvor vores kernekompetencer inden for træbyggeri, transformation af den eksisterende bygningsmasse og nænsomt nybyg vil blive yderligere efterspurgt. Vi har en høj PQ-succesrate, hvilket afspejler en solid position i markedet, og vi har gode relationer til vores samarbejdspartnere og kunder, hvorfor vi har mange gentagne samarbejder med både rådgivere og bygherrer.

Fokus på CO2-reducerende byggeri

I 2022 har Adserballe & Knudsen afleveret en række byggesager og skrevet nye kontrakter igennem både licitationsmarkedet og det private marked. I sidste kvartal indgik virksomheden aftale om blandt andet 151 nybyggede almenboliger, en helhedsplan for KAB og opførelse af det nye Sjælsø Plejecenter.

Adserballe & Knudsen oplever især en støt stigende efterspørgsel på ydelser inden for CO2-reducerende byggeri, hvor virksomheden har markeret sig med flere CLT-byggerier.

Sammen med partnerne fra CLT-rammeaftalen er Adserballe & Knudsen blevet udvalgt til det Realdania-støttede initiativ Boligbyggeri fra 4 til 1 planet, der indebærer, at der skal leveres en reduktion af CO2-udledningen til 2,5 kilo per kvadratmeter per år på det sidste projekt i rammeaftalen.

LÆS OGSÅ: PLEJECENTER SJÆLSØ UDVIDES FOR TRECIFRET MILLIONBELØB

Også under Boligbyggeri fra 4 til 1 planet har Adserballe & Knudsen i juli 2023 opført demonstrationsprojektet Den planetære pavillon på Søren Kierkegaards Plads, og entreprenørvirksomhedern er ved at lægge sidste hånd på forberedelserne af et testbyggeri til projektet Build-in-wood, som skal opføres på Teknologisk Institut senere på sommeren.

Tættere koncernsamarbejde

Adserballe & Knudsen har etableret et tæt samarbejde med både søsterselskabet CG Jensen og de øvrige koncernforbundne selskaber i Jensen Gruppen for at øge udbyttet af den enorme styrke og konkurrencefordel, der ligger i at have blandt andet nedrivning, genbrug, anlæg, digitalisering og entreprenører under samme paraply.

I 2022 er der afsat ressourcer på koncernniveau til at sikre udarbejdelsen af en fælles bæredygtighedsstrategi for selskaberne under CG Jensen Holding. Fra 2023 udmønter denne strategi sig blandt andet i fuld ESG-rapportering fra Adserballe & Knudsen efter samme standarder, som søsterselskabet CG Jensen har anvendt siden 2021.