Plejecenter Sjælsø udvides for trecifret millionbeløb

Adserballe & Knudsen skal sammen med C. F. Møller Architects, Skala Arkitekter og ABC Rådgivende Ingeniører stå for udvidelsen af Plejecenter Sjælsø.

Over de seneste 10 år er antallet af borgere på 70 år eller derover steget med 30 procent i Rudersdal Kommune fra knap 7.900  i 2012 til aktuelt næsten 10.250 har aktuelt næsten 10.300 indbyggere. Efterspørgsel på plejeboliger er da også stigende, og derfor skal Plejecenter Sjælsø udvides fra de nuværende 137 boliger til 200 boliger. Det oplyser Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse.

Efter udbud af entreprisen har Rudersdal Kommune nu fundet vinderen, som skal stå for udvidelsen og renoveringen af plejecentret for omkring 374 millioner kroner.

En enig bedømmelseskomité med deltagelse af en ekstern fagdommer har udpeget Adserballe & Knudsen med C. F. Møller Architects, Skala Arkitekter og ABC Rådgivende Ingeniører som vindere af totalentrepriseudbuddet. Holdet vandt med tilbuddet “På kanten af søen”.

– Der kommer flere ældre og behovet for plejeboliger og ældreomsorg er stigende. Vi har gennem en årrække bygget nye tidssvarende plejecentre og moderniseret eksisterende. Plejecenter Sjælsø er det sidste i rækken. Med udbygning og modernisering af centeret i etaper får vi gradvist flere moderne plejeboliger frem mod 2028. Sammen med en række andre tilbud om støtte i eget hjem, aflastningstilbud med videre, sørger vi for at skabe gode rammer for professionel og værdig omsorg for vores ældre medborgere også i fremtiden, udtaler borgmester og formand for bedømmelseskomiteen, Ann Sofie Orth (K), i meddelelsen.

Ifølge pressemeddelelsen har bedømmelseskomiteen især ladet sig imponere af, at tilbuddet præsenterer et byggeri, der “via sine proportioner med slanke længer i høj grad signalerer moderne boligbyggeri frem for institution og tilpasser sig både landskabet og den bygningsmæssige kontekst i området”.

– Det vindende tilbud har koblet den nye og den eksisterende bebyggelse sammen til et hele, så man samlet set vil opleve Plejecenter Sjælsø som et moderne boligbyggeri med en arkitektonisk sammenhæng, der passer godt ind i landskabet, og hvor der bliver brugt naturvenlige materialer. Boligerne får god rumlig kvalitet og private terrasser eller franske altaner, hvorfra der er godt udsyn til omgivelserne, ligesom der i fællesarealerne vil være en god kobling mellem inde og ude og med plads mellem bygningerne, udtaler Mette Mogensen, cand.arch. og eksternt medlem af bedømmelseskomitéen.

Beboerne får mere lys og luft

Der skal opføres i alt 140 nye boliger, idet en del af den eksisterende bebyggelse skal rives ned. Byggeriet samt delvis nedrivning af de eksisterende bygninger skal udføres, mens plejecenteret er i drift. Derfor gennemføres projektet i tre etaper, så beboerne løbende kan flyttes til nye bygninger, inden de eksisterende boliger rives ned.

– Prisvinderne har lagt vægt på at skabe trygge og hjemlige rammer samtidig med medarbejderne har optimale arbejdsvilkår. I byggeperioden er der også taget højde for, at der er plads til trivsel, udtaler centerchef for Plejecenter Sjælsø, Charlotte Buchwald.

Kompleks byggeopgave udføres i tre etaper

Det vindende projekt består af i alt 140 boliger, som opføres i tre etaper i perioden 2023 og 2027. Første etape med opførelsen af 42 boliger forventes påbegyndt efter sommerferien 2023 og færdiggjort til brug den 1. januar 2025. Anden etape med yderligere 42 forventes klar til brug i andet kvartal 2026, mens tredje etape med 56 boliger ventes klar i fjerde kvartal 2027.

Samlet budget

Det samlede budget for alle tre etaper er på cirka 374 millioner kroner inklusive moms og værdi af grund. Hertil kommer indeksregulering af entreprisen med virkning fra ét år efter tilbudsdatoen.

Plejecenter Sjælsø er et af Danmarks største plejecentre

Antal boliger nu: 137

Antal boliger efter totalentreprisen er færdig: cirka 200

Antal medarbejdere aktuelt cirka 250

Plejecenter Sjælsø blev bygget i 1974. Meget af plejecenteret er utidssvarende med bandt andet et-rumsboliger, hvor man både skal spise, sove og opholde sig og med et lille toilet.

I det ombyggede Plejecenter Sjælsø vil der blive mere plads og fleksibilitet i boligerne og mulighed for bedre omsorg. Borgerne vil bo sammen i mindre enheder, som gør stemningen mere afslappet og hjemlig.

Kilde: Rudersdal Kommune.