Aftale om mere metro i København

Forligskreds på Københavns Rådhus igangsætter undersøgelse af nye metrolinjer. Brønshøj, Hvidovre og Malmø kan blandt andet blive koblet på metroen.

Forligskredsen bag Lynetteholm vil have endnu mere metro end M5 i hovedstaden. Metro skal betjene alle hovedstadens bydele, lyder det i en pressemeddelelse fra Københavns Kommune.

Derfor vil partierne igangsætte en undersøgelse af nye mulige metrolinjer.

– Metroen er med til at gøre København til en af verdens bedste byer at bo og leve i. Derfor er det kun naturligt, at så mange københavnere ønsker at få en ny metrolinje til netop deres bydel, udtaler Københavns overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) i meddelelsen.

Det kan eksempelvis være til Nordvest/Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Valby, Amager, Frederiksberg og Hvidovre. Og hvis der kan findes ekstern finansiering sågar til Malmø, lyder det.

– Jeg drømmer om, at vi får metro til alle bydele rundt om Frederiksberg, til alle omegnskommunerne og til alle hospitaler. På sigt kommer vi til at have et passagergrundlag, og når vi har sikret metro til hovedstadsområdet, skal vi også kigge på metro til Malmø, udtaler ultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (RV).

Sideløbende med undersøgelsen af mere metro igangsættes et arbejde med at undersøge nye muligheder for at finde finansiering til ny infrastruktur i København. Tidligere er M1, M2, Nordhavns- og Sydhavnsmetro primært blevet finansieret af byudvikling, passagerindtægter samt direkte bidrag fra Københavns Kommune og til dels staten.

LÆS OGSÅ: KØBENHAVN LÆGGER SIG FAST PÅ NY METROLINJE M5

Medmindre der kommer flere statslige midler fra Folketinget til kollektiv trafik, så er det forventningen, at metro til den nye bydel i Østhavnen også primært skal finansieres via byudvikling i Østhavnen, passagerindtægter og af bidrag fra private grundejere i området og Metroselskabet.

Dét sagt, så er mulighederne for finansiering af nye metroforbindelser via byudvikling begrænset, fordi der ikke er ret mange ledige arealer tilbage i København. Derfor er det netop centralt at undersøge mulige finansieringsmodeller for mere metro.

– Flere bydele skal meget gerne på Metro-nettet, og vi skal finde ud af, hvordan det kan betales. Er der for eksempel mulighed for at bygge tættere i Brønshøj, så der vil være flere passagerer til en Metro-linje dertil? Det er den slags spørgsmål, som skal afklares, udtaler Ole Birk Olesen (LA)

Før undersøgelserne af mere metro og finansieringsmuligheder kan igangsættes, skal de formelt besluttes i Borgerrepræsentationen i juni, hvor også de cirka 2,5 millioner kroner til undersøgelserne skal bevilliges. Undersøgelsen af mere metro gennemføres af Metroselskabet, mens undersøgelsen af nye muligheder for finansiering gennemføres af Økonomiforvaltningen.

Begge undersøgelser forventes at ligge klar primo 2025, fremgår det af pressemeddelelsen.