Kortet viser udviklingen i antallet af mindre boliger (0-59 kvadratmeter) i København fra 1991-2023. Alle bydele, på nær Amager Vest, har et fald i antallet af mindre boliger i perioden. Kilde: Nordicals.
Kortet viser udviklingen i antallet af mindre boliger (0-59 kvadratmeter) i København fra 1991-2023. Alle bydele, på nær Amager Vest, har et fald i antallet af mindre boliger i perioden. Kilde: Nordicals.

Selvom antallet af unge og enlige er steget i København i løbet af de seneste 10 år, er antallet af mindre boliger nemlig ikke fulgt med. Nærmere tværtimod. Det skriver erhvervsmæglerkæden Nordicals i en pressemeddelelse.

– Vi ser allerede et decideret underudbud af mindre boliger i København og med den demografiske udvikling de kommende år, vil den tendens kun styrkes, udtaler administrerende direktør for Nordicals, Erik Andresen.

Manglen på små boliger i hovedstaden skyldes ikke mindst den berygtede 95 kvadratmeter-regel. Som en del af byfornyelsen har Københavns Kommune stillet krav til at en stor andel af lejlighederne i nyopførte ejendomme i gennemsnit skal være mindst 95 kvadratmeter store.

Reglen betyder, at ejendomsudviklere, der ønsker at bygge små boliger, må gøre alverdens krumspring for at realisere planerne. Og selvom andelen er blevet mindre, præger det stadig udviklingen af nye boliger.

Reglen blev i sin tid indført for at få flere større boliger til børnefamilier i København. Den havde den effekt, at , at den gennemsnitlige boligstørrelse for alle Københavns boliger i perioden fra 2000 til 2017 voksede fra 76 kvadratmeter til 81 kvadratmeter.

Mindre lejligheder er forsvundet i etablerede bykvarterer

Det er ikke kun i de nye byområder, at andelen af de små lejligheder er blevet for lille. I de etablerede kvarterer er mange mindre lejligheder forsvundet i forbindelse med sammenlægningen af lejligheder, eller når ældre ejendomme er blevet revet ned for at gøre plads til nye.

– I de etablerede bydele og kvarterer kommer de mindre lejligheder ikke tilbage. Derfor skal de prioriteres i de nye kvarterer. Ellers bliver mismatchet mellem udbud og efterspørgsel kun større, forklarer Erik Andresen.

LÆS OGSÅ: FREDERIKSBERG VIL STOPPE SAMMENLÆGNING TIL STORE LEJLIGHEDER

Fra 1991 til 2023 er der i alle bydele i Københavns Kommune, på nær Amager Vest, blevet færre boliger på 0-59 kvadratmeter. I alt er der i dag mere end 10.000 færre af de små boligenheder end der var i 1991, da Københavns Kommune begyndte at opgøre bestanden af boliger. Samtidig er antallet af enlige steget de seneste år. Selvom andelen af enlige i København faldt i 00’erne, så er der de seneste 10 år blevet cirka 20.000 flere enlige husstande uden hjemmeboende børn.

Lad private udviklere og investorer bidrage til løsningen

Selvom udviklingen er vendt, og antallet af de små boliger er begyndt at stige de seneste år – blandt andet efter Københavns Kommune senest i 2020 opblødede reglerne om de 95 kvadratmeter – så er tempoet for lavt.

– Hvis vi skal komme boligudfordringerne til livs, er et godt sted at starte at lade de private udviklere og investorer bidrage til løsningen. Fjern reguleringen af størrelsen på lejligheder i nybyggerier. Det vil give de frie markedskræfter mulighed for at bidrage til løsningen, siger Erik Andresen.

Hovedstaden har generelt et boligefterslæb efter mange års befolkningstilvækst. Den kommende årrække vil behovet efter nye boliger – blandt andet rettet mod unge og enlige – kun stige, men det er et problem at finde plads. Derfor kan det være en nødvendighed at se mod Københavns omegn, indtil nye bykvarterer som Refshaleøen og Lynetteholmen står klar til udvikling.