Arkitektkonkurrence om ny multihal i Tingbjerg efter sommerferien

En donation fra Den A.P. Møllerske Støttefond sikrer finansieringen af byggeriet af en ny multihal på op til 12.000 kvadratmeter i Tingbjerg.

På et borgermøde den 27. maj klokken 19-21 i Salen på Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus inviterer Københavns Kommune borgerne til at komme med idéer til den nye multihal.

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

– Den kommende multihal skal i min optik være et åbent sted for lokale foreninger, særligt idræt, gæster og i et eller andet omfang store events. Derfor håber jeg også, at så mange som muligt vil byde ind med deres input, så vi kan få konkretiseret, hvad hallen skal kunne, og så vi får et sted, mange kan se sig selv i, og som understøtter fællesskaber og kan være drivende for byudviklingen i Tingbjerg, siger kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (R).

Efter borgermødet bliver alle input fra både borgermøde og inddragelsesproces samlet. Og samlet er de med til at danne grundlag for, hvilke funktioner multihallen bør have, og hvilke rammer, der skal være.

Efter sommerferien vil der blive udskrevet en arkitektkonkurrence.

Fakta

 • Multihallen ventes at koste op til 500 millioner kroner Den A.P. Møllerske Støttefond har doneret 400 millioner kroner til opførslen, mens Københavns Kommune har reserveret 101 millioner kroner til multihallen og reserveret 100 millioner kroner til et løft af området rundt om hallen, Tingbjerg Idrætspark.
 • Multihallen kan blive op til 12.000 kvadratmeter. Den præcise placering er endnu ikke besluttet udover, at den skal ligge i Tingbjerg Idrætspark.
 • Multihallens funktioner og faciliteter besluttes efter dialog med københavnerne. Hallen skal blandt andet rumme:
  • Idrætsfaciliteter, som alle københavnere og ikke mindst lokale foreninger i Tingbjerg kan bruge.
  • Faciliteter til selvorganiseret idræt.
  • Omklædning og badefaciliteter.
  • Plads til cafe og foreningslokaler.
  • Mulighed for at afvikle sports- og kulturbegivenheder med publikumspladser.
 • Sammen med etableringen af hallen gennemføres et gennemgribende løft af de udendørs faciliteter i Tingbjerg Idrætspark.
 • Hallen skal være et nyt vartegn for Tingbjerg med en høj arkitektonisk kvalitet. Den A.P. Møllerske Støttefond udskriver en arkitektkonkurrence, hvor blandt andet lokalområdet, foreninger og eksperter vil blive inddraget i forarbejdet. Områdets grønne karakter bliver bevaret, og bygningen opføres med fokus på klima og bæredygtighed.

Du kan tilmelde dig borgermødet på Facebook her.

Det er også muligt at møde op på selve dagen.

Kilde: Københavns Kommune.