Badmintonhal på Amager omdannes til boliger

PFA, Capital Investment og Mangor & Nagel – en del af Aart står bag projekt, hvor gammel badmintonhal på Store Mølle Vej på Amager omdannes til boliger.

I 2021 købte PFA den 17.730 kvadratmeter store boligejendom på Store Mølle Vej 5 på Amager af pensionskassen P+ for 800 millioner kroner. Karrébebyggelsen er opført i 1925, og i gården ligger en badmintonhal, der er opført i 1939.

Nu har PFA i samarbejde med Capital Investment og Mangor & Nagel – en del af Aart søgt om tilladelse til at ombygge badmintonhallen, hvor Amager Badminton Club hørte hjemme, til ni boliger. Det fremgår af dagsordenen til et kommende møde i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg.

“Der blev den 15. juli 2019 givet tilladelse til etablering af 19 tagboliger i ejendommen. Et af vilkårene i byggetilladelsen er, at gårdarealet bliver opgraderet, og at der bliver indsendt projekt herom til forvaltningens godkendelse. Ansøger har i den verserende byggesag om tagboliger endnu ikke redegjort for gårdprojektet. Der er på en efterfølgende delsag i tagboligsagen givet nedrivningstilladelse til hele hallen. Da der nu foreligger en ansøgning om anvendelsesændring af badmintonhallen vurderer forvaltningen ikke, at nedrivningstilladelsen er aktuel længere”, lyder det i dagsordenen.

Af ansøgningsmaterialet fremgår det, at de ni boliger indrettes som to-tre-værelsesboliger i to etager.

“I stueetagen er køkkenalrum og bad og værelsesfunktioner eller stue findes på 1. sal. Centralt i bygningens tag etableres et rytterlys, der trækker dagslys ned i midten af boligerne. Boligerne udføres for hovedparten som gennemlyste boliger med mulighed for gennemgang”, lyder det i beskrivelsen af projektet.

Projektet omfatter 825 kvadratmeter boliger og 179 kvadratmeter fællesarealer. Der nedrives eksisterende tilbygninger til hallen samt skure og affaldshåndtering på i alt 390 kvadratmeter.

Som en del af projektet bliver gårdrummet desuden opgraderet med et nyt landskabsprojekt med begrønnede kantzoner, flere nye træer, opholdsarealer, pergolaer med bænke, stisystem og legeplads.

I første omgang blev der foreslået opførelse af i alt 14 nye boliger i den gamle badmintonhal, hvor Amager Badminton Club, ABC, hørte hjemme, men efter voldsom kritik Beboerrepræsentationen er forslaget blevet reduceret til ni lejemål.

Desuden er 19 nye tagboliger i ejendommen ved at blive etableret. Når de er færdige, og badmintonhallen er ombygget, vil ejendommen i alt omfatte 263 lejemål.

Projektet skal dog først have dispensation fra den gældende lokalplan, før det kan realiseres. Der er i den forbindelse indkommet fire uopfordrede indsigelser fra beboere og foreninger i området.