Tre linjeføringer til ny jernbane mellem Aarhus og Silkeborg undersøges. Illustration: Transportministeriet.
Tre linjeføringer til ny jernbane mellem Aarhus og Silkeborg undersøges. Illustration: Transportministeriet.

Det blev med aftalen om Infrastrukturplan 2035 i 2021 besluttet, at der skal anlægges en ny enkeltsporet jernbane mellem Aarhus og Silkeborg.

De indledende undersøgelser af projektet viste, at anlægsoverslaget var væsentlig højere end hidtil beregnet og markant mere end de 2,7 milliarder kroner (2024-priser), der blev afsat til projektet i infrastrukturaftalen.

På baggrund af det høje anlægsoverslag besluttede forligskredsen, at der skulle gennemføres en ekstern kvalitetssikring.

Læs også: Prognose: Faldende befolkningstilvækst i Silkeborg

Den eksterne kvalitetssikring konkluderer ifølge en pressemeddelelse fra Transportministeriet, at Banedanmarks indledende anlægsoverslag er særdeles robust, men også at der er en række optimeringsmuligheder, og at enhedspriserne generelt vurderes at ligge i den høje ende i forhold til tidligere anlægsoverslag.

Forligskredsen har taget den eksterne kvalitetssikring til efterretning og besluttet, at der er tre linjeføringer, der skal indgå i den videre undersøgelse.

Resultatet af undersøgelsen bliver et endeligt beslutningsgrundlag, som Banedanmark præsenterer for forligskredsen i første halvår 2027.

Forligskredsens udvalgte tre linjeføringer er nummer 1, 2 og 5, som fremgår af kortet øverst.

Fakta om undersøgelsen

Som en del af den videre undersøgelse har forligskredsen desuden besluttet, at undersøgelsen skal:

  • Omfatte en undersøgelse af de mulige stationer på linjeføringerne med henblik på senere stillingtagen til om stationerne skal anlægges sammen med en ny jernbane.
  • Omfatte en enkeltsporet jernbane, men hvor muligheden for at forberede til senere udvidelse til dobbeltspor bliver undersøgt.
  • Præsentere basisløsninger for de udvalgte linjeføringer indeholdende samtlige identificerede besparelsesmuligheder, mens broer og faunapassager præsenteres som tilvalg.
  • Indeholde en vurdering af besparelsesmuligheder og trafikale konsekvenser af en lavere hastighed end 160 kilometer i timen.

Kilde: Banedanmark.