Bevaringsværdigt pakhus i Nordhavn skal udvides i højden

Ny plan skal bane vejen for udvidelse af bevaringsværdigt pakhus i Nordhavn fra 1955. Skala Architecture og Lendager Group har lavet skitser for By & Havn.

By & Havn ejer Pakhus 53 på Sundmolen i Nordhavn, og udviklingsselskabet har nu fået grønt lys til at udvide pakhuset med en enkelt etage. Politikerne i Borgerrepræsentationen i København har den 2. februar vedtaget et lokalplantillæg, der skal give mulighed for, at projektet kan realiseres.

Pakhuset ligger ud mod Orientbassinet og med udsigt over vandet mod Copenhagen International Schools bygning og containerterminalen på Levantkaj.

– Projektet giver blandt andet mulighed for at opføre solceller på taget og en tagterrasse, hvorpå der plantes nye træer og beplantning, oplyste overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) på mødet i Borgerrepræsentation, hvorefter politikerne godkendte lokalplantillægget endeligt.

Det eksisterende pakhus er opført i to etager med i alt 9.800 kvadratmeter. Lokalplanen giver mulighed for, at der yderligere kan opføres cirka 7.800 kvadratmeter, hvoraf de 3.200 kvadratmeter kan udføres som påbygning.

De resterende kvadratmeter indpasses ved at bygge indskudte etagedæk i de høje etager i det eksisterende pakhus, der med lokalplanen får en samlet bygningshøjde på højst 21 meter.

“Påbygningens facade følger facadekanten på pakhuset. Mod Orientkaj udformes påbygningens hjørner med store vinduespartier. På bebyggelsens sydvendte facade indrettes en tagterrasse med udgang fra påbygningen. Påbygningen udføres med blå facadeplader og fremstår som en kontrast til det eksisterende bevaringsværdige pakhus’ røde teglstensmur”, fremgår det af referatet fra mødet i Borgerrepræsentationen.

By & Havn har fået udarbejdet skitser for udvidelsen i samarbejde med Skala Architecture og Lendager Group.

Pakhuset er ikke SAVE-registreret, men det er udpeget som bevaringsværdigt i lokalplanen.