Biodiverst klitlandskab midt i Odense

I samarbejde med en uddannelsesinstitution, en kunster, en planterådgiver og en arkitekt har OKNygaard anlagt et biodiverst klitlandskab midt i Odense.

Landskabsværket KLIT af Lea Porsager. Foto: Anders Sune Berg.
Landskabsværket KLIT af Lea Porsager. Foto: Anders Sune Berg.

HF & VUC Fyn har fået et nyt landskab med strandklitter. Nogle af klitterne er beklædt med muslinger, mens andre får anlagt små, planteklare planter, der er udplantet både enkeltvist og i grupper. Dermed får området det mest naturlige udtryk som muligt, da visse planter fra naturens side står grupperet for at højne deres overlevelse.

Det er kunstneren Lea Porsager, der står bag landskabsværket KLIT (2022), og ideen er at skabe et nyt, grønt uderum for skolens elever og lokalsamfund, der samtidig fremmer plante- og dyreliv i området. Det skriver anlægsgartneren OKNygaard i en pressemeddelelse.

Det nye område er inspireret af havet og bølgernes bevægelse. Klitterne danner et bølgemønster og med tiden vil landskabet blive mere vildt og bevæge sig i sit eget mønster.

OKNygaard har i forvejen kendskab til HF & VUC Fyns område, da de står for den konventionelle grønne drift, men klitlandskabet bliver ikke en helt almindelig driftsopgave.

– Da vi ikke i forvejen ved, hvordan et klitlandskab vil fungere i netop disse omgivelser, må vi gå mere undersøgende til værks. Derfor kan vi heller ikke forudse, hvordan planterne vil trives, hvilke dyr, de vil tiltrække eller hvilke invasive eller aggressive arter, der vil dukke op. Vi skal ligeledes løbende vurdere, hvordan landskabet kommer til at blive påvirket af brugerne i området, fortæller Kirstine Kot, rådgiver for OKNygaard på Fyn, i pressemeddelelsen.

Udover driftsopgaven skal OKNygaard formidle viden til skolens elever om, hvordan de kan styrke naturen og biodiversiteten i et område, der samtidig bliver brugt til forskellige aktiviteter. Derfor har OKNygaard bl.a. planlagt en arbejdsdag i foråret 2023, hvor de stiller værktøjer og rådgivere til rådighed. Her kommer OKNygaards elever også på banen, så de kan få førstehåndserfaring med både biodiversitet og interessentinvolvering.

Landskabsværket KLIT af Lea Porsager. Foto: Anders Sune Berg.
Landskabsværket KLIT af Lea Porsager. Foto: Anders Sune Berg.

Som anlægsgartner er det en integreret del af en opgave at udforme en plejeplan. Men hvordan forholder man sig, når opgaven lyder på at lade naturen forme sig selv og følge med fra sidelinjen?

Hos OKNygaard har man ikke et endegyldigt svar. Der er tale om en ny naturtype, så man vil i stedet rådgive HF & VUC Fyn løbende gennem tæt dialog og besigtigelse undervejs.

Gennem partnerskabet får OKNygaard samtidig også bedre kendskab til markedet og kan fremadrettet indgå i samme typer partnerskaber eller byde på lignende opgaver, nu hvor de får udvidet deres viden om biodiverse landskaber.

Landskabsværket KLIT af Lea Porsager. Foto: Anders Sune Berg.
Landskabsværket KLIT af Lea Porsager. Foto: Anders Sune Berg.

Ideen for OKNygaard med at indgå i partnerskaber er at dele ud af sin viden, men samtidig også øge sit eget kendskab til anlægsgartnerområdet og ikke mindst få nye perspektiver på sin kerneforretning.

OKNygaard vil som et led i sin nyligt opnåede B Corp-certificering og som del af sin bæredygtighedsstrategi opsøge flere partnerskaber, der skaber gavn for lokalmiljøerne.

Det kan være inden for både det miljømæssige og det sociale med fokus på at øge eksempelvis biodiversitet, skabe lokal vækst, bedre trivsel for borgere og lignende.

Fakta om Landskabsværket KLIT

KLIT kan tilgås med både sanser og intellekt. Udover biodiversitet refereres et af kvante-fysikkens mest omtalte og beundrede eksperimenter centralt i værket.

Doneret til HF & VUC Fyn af Ny Carlsberg Fondet

Indviet september 2022

Kunstner: Lea Porsager
Planterådgiver: BG Byggros
Arkitekt: Rasmus Strange Thue Tobiasen