Birch Ejendomme med amputeret boligprojekt i Resen

Birch Ejendomme kan så småt begynde at forberede sig på et projekt med række- og parcelhuse i Resen ved Gødvad. Men det bliver i en amputeret udgave i forhold til den oprindelige plan.

Byrådet i Silkeborg godkendte den 20. juni, at der kan sættes gang i planlægning af et nyt boligområde med 155 række- og parcelhuse i Resen ved Gødvad. Bag projektet står Birch Ejendomme, som for et par måneder siden blev solgt til den britiske kapitalfond Aermont Capital.

Oprindeligt var det planen, at der skulle bygges 575 boliger i området, men i løbet af den politiske proces blev de til 260 boliger, og senere forsvandt yderligere 50 boliger, så den 20. juni skulle byrådet i stedet tage stilling til en bebyggelsesplan med 210 boliger i form af 185 rækkehuse og 25 parcelhuse i to etager.

Men politikerne i den midtjyske vækstkommune besluttede altså at skære endnu en luns af projektet.

Den politiske modvilje over for et stort projekt i Resen kan dels henføres til protester fra lokale borgere i området og dels til bekymringer om, hvorvidt skoler og institutioner kan følge med.

– Der kommer nogle investeringer i infrastruktur og i både skoleudbygning og i børnehave og pasning. Men ved I hvad? Det var altså kommet uanset, om vi laver denne udstykning eller ej, for hele Eriksborg-udstykningen kommer til at kalde på en helt ny skole og en helt ny børnehave, sagde 2. viceborgmester, Steen Vindum (V) på byrådsmødet.

Det endte dog med et kompromis, hvor der bygges 155 boliger i den vestlige del af området med en mere lige fordeling mellem rækkehuse og parcelhuse, end det hidtil har været planen. Således skal minimum halvdelen af boliger skal være åben-lav-bebyggelse

De arealer, der alligevel ikke skal bebygges med boliger, udtages af kommuneplanen. Muligheden i kommuneplanrammen for etagebebyggelse blev desuden udelukket. Ydermere ønsker partierne ikke tilgang til området via Gødvad Kirkevej.

Bebyggelsesplanen, der er udarbejdet af Sweco Architects, tager ellers udgangspunkt i strukturplanen for Eriksborg, som blev politisk vedtaget i december 2020. Strukturplanen giver mulighed for etablering af blandet boligområde med åben-lav, tæt-lav og etagebebyggelse.

Før byggeriet kan sættes i gang, skal der udarbejdes en lokalplan for projektet.