Boligforening bag 28 nye ungdomsboliger på Vinkelvej i Odense

Boligforeningen Kristiansdal står bag et projekt med 28 nye ungdomsboliger på Vinkelvej i Odense, hvor boligforeningen i forvejen har en afdeling.

Boligforeningen Kristiansdal vil bygge 28 nye ungdomsboliger i en ny etagebebyggelse bag Vinkelvej 2 og 4, som boligforeningen allerede ejer. Det fremgår af dagsordenen til det kommende møde i By- og Kulturudvalget, hvor politikerne skal tage stilling til, om en lokalplan for projektet skal sende i otte ugers offentlig høring.

De nye boliger skal efter planen etableres i én samlet etagebebyggelse i området, der ligger ganske tæt på letbanestationen i Hjallese, Svendborgbanen og Campus Odense.

“Ny bebyggelse skal placeres i områdets nordvestlige hjørne, hvilket er længst muligt væk fra Vinkelvej og de eksisterende boliger. Ved at trække bygningen tilbage på grunden gives der plads til et fælles opholdsareal, som skal være til glæde for alle områdets beboere”, lyder det lokalplanforslaget.

Bebyggelsen skal opføres i højst fire etager inklusiv udnyttet tagetage med trempel og saddeltag.

“Bygningskroppen knækkes i en vinkel på cirka 45 grader, og mod havesiden skal to gavlmotiver trækkes ud og skabe dybde i bebyggelsen. Boligerne har adgang via trappetårne mod nord og øst. Trappetårnene skal trækkes frem fra facaden og skal have sider i samme materiale som taget, mens fronten skal være i glas. Bebyggelsen skal opføres i røde tegl med røde fuger, rødt tag og trempel i indfarvede stålplader og med røde vinduesrammer og døre, således at alle bygningsdetaljer fremstår røde”, lyder det videre i lokalplanforslaget.

Kun bygningens sokkel må fremstå grå, og der skal etableres beplantning mod bygningens endegavle, så de på sigt fremstår som grønne facader, fremgår det.

Lokalplanområdet omfatter et areal på godt 4.920 kvadratmeter og rummer eksisterende bebyggelse i form af to boligblokke i 2,5 etager. De er bygget i 1950’erne, og lokalplanen slår fast, at de skal bevares.