Græssende får bliver muligvis en del Østerskov Solenergipark. Det er en god og miljøvenlig måde at holde græsset mellem solcellerne nede. Foto: Obton.
Græssende får bliver muligvis en del Østerskov Solenergipark. Det er en god og miljøvenlig måde at holde græsset mellem solcellerne nede. Foto: Obton.

Østerskov Solenergipark mellem Låsby og Galten kommer til at producere op mod 65.000 megawatt-timer grøn strøm, hvilket svarer til elforbruget for cirka 14.800 husstande.  Anlægget vil dermed reducere CO2-udledningen i Skanderborg Kommune med 9.800 tons om året.

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Senest i 2030 skal Skanderborg Kommune have etableret solceller og vindmøller svarende til hele kommunens el-forbrug. Det vedtog politikerne i byrådet i 2022.

Den 24. april besluttede de folkevalgte at sige ja til den nye solcellepark på cirka 59 hektar. Den etableres i et område, der ligger cirka 800 meter øst fra Låsby og godt 1,5 kilometer vest for Galten. Området ligger i landzone og består i dag primært af marker, der drives som konventionelt landbrug.

Østerskov Solenergipark kommer til at bidrage med cirka 11 procent af målsætningen om at være selvforsynende med grøn el inden 2030.

– Det har været en rigtig god proces, hvor der er taget mest muligt hensyn til naboer og natur. I de kommende år skal vi finde plads til en del flere VE-anlæg for at nå vores mål om at blive selvforsynende med grøn el i 2030. Hensynet til naboer og natur bliver også prioriteret højt i de kommende processer for VE-anlæg, udtaler formand for Klima-, Miljø- og Planudvalget, Claus Leick (SF).

Læs også: Manglende kompensation til naboer og lokalsamfund spænder ben for udbygning af solceller og vindmøller

Solcelleparken kræver et kommuneplantillæg, en lokalplan og en miljørapport. Det hele har været i offentlig høring i efteråret 2023. Den 28. september 2023 blev der holdt borgermøde i Låsby Forsamlingshus med cirka 35 deltagere.

Der er kommet 14 høringssvar i alt. De kom fra blandt andet fra Danmarks Naturfredningsforening samt borgere i lokalområdet.

– Vi har fået mange gode input i høringsprocessen, og projektet er blevet tilpasset i den forbindelse. For eksempel bliver der anlagt vigelommer langs Østerskovvej, så to lastbiler kan passere hinanden på den offentlige vej uden at skulle ud i rabatten. Politikerne har også imødekommet et ønske fra Danmarks Naturfredningsforening om at benytte slåning eller græssende får som vedligeholdelse mellem solcellerne, siger Karen Margrethe Høj Madsen, chef for Plan, Teknik og Miljø i Skanderborg Kommune.

Hun forklarer, at der er fastsat klare rammer for anlæggets visuelle udtryk – det skal udføres i afdæmpede farver og må ikke være reflekterende – samt den omkransende beplantning, der skal afskærme solcellerne.

Udvikleren af projektet er Obton, der har speciale i projektudvikling, finansiering og drift af store solcelleparker. Obton har hovedkvarter i Aarhus og driver solcelleparker over hele Europa.

Obton planlægger at begynde anlægsarbejdet til den nye solcellepark i Låsby i 2026.

Statens selskab Energinet, som ejer og driver dansk energiinfrastruktur, forventer, at infrastrukturen er klar til at modtage strøm fra Østerskov Solenergipark i 2027.