Boligprojekter på Englandsvej er tæt på målstregen

Tre forskellige projekter med blandt andet 39 nye ungdomsboliger på Englandsvej på Amager er tæt på at få grønt lys til at blive realiseret.

Ifølge Københavns Kommune vil ejerne af ejendommene Englandsvej 21 og 25 på Amager bygge nye private ungdomsboliger på hver deres grund. Samlet er der tale om cirka 39 boliger fordelt på i alt 1.400 kvadratmeter bebyggelse.

Ejerne af ejendommen Torben Oxes Allé 2 ønsker desuden mulighed for etablering af publikumsorienteret serviceerhverv på hjørnet af Englandsvej og Torben Oxes Allé.

Politikerne i Teknik- og Miljøudvalget skal den 27. marts tage stilling til, om en lokalplan for projekterne, skal indstilles til endelig vedtagelse i borgerrepræsentationen.

Boligprojekt på Englandsvej 21 og 25 på Amager. Visualisering: Lantz Arkitekter.
Boligprojekt på Englandsvej 21 og 25 på Amager. Visualisering: Lantz Arkitekter.

“Lokalplanområdet er en del af Eberts Villaby på Amager og en del af et blandet byområde med industribebyggelser overfor samt karrébebyggelse og villaer ved siden af – alle med forskellige arkitektoniske udtryk”, lyder det i dagsordenen til udvalgsmødet.

På Englandsvej 21 muliggøres et byhus på cirka 300 kvadratmeter i to etager med udnyttet tagetage.

På Englandsvej 25 muliggøres to sammensatte bygninger på i alt cirka 1.100 kvadratmeter i henholdsvis fire etager med udnyttet tagetage og tre etager med udnyttet tagetage.

På hjørnet af Torben Oxes Allé og Englandsvej muliggøres en bygning i én etage på op til 30 kvadratmeter, fremgår det af dagsordenen.

Boligprojekt på Englandsvej 21 og 25 på Amager. Visualisering: Over Byen Arkitekter.
Boligprojekt på Englandsvej 21 og 25 på Amager. Visualisering: Over Byen Arkitekter.

“For at tilpasse sig områdets egenart opføres boligbyggeriet i to-fire etager med udnyttet tagetager og etableres med facader i rød/brunlig tegl med grønt gesimsbånd og grønne vinduesrammer”, lyder det.

Ejendommen på Englandsvej 21 ejes af Anders Refvik Tindbæk, som ved udgangen af 2017 overtog den for godt 2,4 millioner kroner.

Ejendommen på Englandsvej 25 ejes af Finn Mäckler og Willy Emil Rasmussen, der er kendt som stifter af WR Entreprise. De ejer ejendommen gennem et selskab, som i foråret 2021 købte den for 7,2 millioner kroner.