Borgmestre vil udvikle Guldkysten og Lorterenden. Foto: Kortforsyningen.
Borgmestre vil udvikle Guldkysten og Lorterenden. Foto: Kortforsyningen.

Københavns overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S), teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL) og socialborgmester Karina Vestergård Madsen (EL) vil nu i dialog med beboerne i området i Sydhavnen, der i daglig tale kaldes Guldkysten og Lorterenden. Det skriver Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

Kommunen vurderer, at der bor cirka 40 personer i Lorterenden. På Guldkysten anslås, at der bor cirka 20 personer fast om vinteren og omkring 60 personer om sommeren.

Der er dog en række problemer i området. Eksempel er der boliger uden godkendelse, boliger uden lejekontrakt og boliger, der kan være sundhedsfarlige, skriver kommunen.

– Lorterenden og Guldkysten er et område med en helt særlig stemning og kvalitet. Vi vil gøre, hvad vi kan for at bevare det positive, men der kommer til at ske forandringer. Området er bygget på en tidligere losseplads, jorden er forurenet, og det kan være sundhedsskadeligt at bo der. Flere beboere har ikke adgang til vand, varme og el. Og der er ikke styr på spildevandet. Derfor starter vi nu en dialog med beboere og lokalområde om, hvordan Guldkysten og Lorterenden skal udvikles, udtaler Sophie Hæstorp Andersen i meddelelsen.

De tre borgmestre inviterer nu beboere og lokalmiljø til et borgermøde. Formålet er, at beboerne og lokalmiljøet selv skal være med til at omdanne området, så der også i fremtiden er plads til områdets rummelighed og egenart.

Ifølge Line Barfod er det hensigten at værne om områdets store rummelighed. Der skal udvikles konkrete løsninger for området med det mål, at flest muligt af de nuværende beboere, der ønsker det, kan blive boende i området, og mest mulig af områdets unikke egenart kan bevares.

– Samtidig er det afgørende, at vi sikrer ordentlige boliger, som man ikke bliver syg af, og hvor man ikke forurener miljøet, udtaler teknik- og miljøborgmesteren.

Københavns Kommune har de seneste år foretaget en række forskellige undersøgelser af området herunder af forurening, indledende besigtigelse af bygninger og juridisk afklaring. Ifølge kommunen viser undersøgelserne blandt andet, at beboelse i området kan være sundhedsskadeligt, og at der kan være sket forurening af havnen og den omkringliggende natur. Samtidig er der boliger, som er opført ulovligt i området.

– Nogle af dem, der har valgt at bosætte sig i Guldkysten og Lorterenden, er socialt udsatte. Der kan være mange årsager til, at de har valgt, at Guldkysten og Lorterenden skulle være deres hjem. Mit fokus er at hjælpe dem med at finde de bedste løsninger – både mens udviklingen er i gang og bagefter, udtaler socialborgmester Karina Vestergård Madsen (EL).

Der afholdes et borgermøde i den anden uge af februar, hvor beboere og lokalmiljøet både kan give deres mening til kende og kan høre mere om, hvordan Københavns Kommune forventer, at processen bliver, og hvordan kommunen kan hjælpe dem i processen.

Det er forventningen, at den første dialog vil vare frem til efteråret. Herefter skal der ses på konkrete løsninger, og der skal afsættes penge i kommunens budget.