Budgetoverskridelse på supersygehus i Odense er godkendt. Foto: Region Syddanmark.
Budgetoverskridelse på supersygehus i Odense er godkendt. Foto: Region Syddanmark.

Ifølge Region Syddanmark har en giftig cocktail bestående af inflation, de afledte konsekvenser af coronapandemien og krigen i Ukraine fordyret byggeriet af det nye universitetshospital i Odense med i alt omkring en 454 millioner kroner.

Det meldte Region Syddanmark ud i december sidste år, hvor regionen samtidig indgik en aftale med totalentreprenøren Odense Hospital Project Team (OHPT) om at udsætte afleveringstidspunktet for det nye OUH med 12 måneder. Aftalen indebar også en kompensation til OHPT for ekstraudgifter på grund af udefrakommende forhold.

Regionen indledte samtidig en dialog med Indenrigs- og Sundhedsministeriet om, hvordan merudgiften skulle finansieres, fremgår det af en pressemeddelelse.

Nu har ministeriet så givet regionen tilladelse til at udvide budgetrammen for byggeriet med 454 millioner kroner. Dermed bliver den samlede ramme for byggeriet bliver på lidt mere end 8,2 milliarder kroner. Udvidelsen af budgetrammen giver Region Syddanmark mulighed for at hente de 454 millioner kroner ved enten at låne pengene eller hente dem i regionens egen kasse.

– Vi er meget glade for, at ministeriet anerkender, at den merudgift, der er til at bygge det nye universitetshospital i Odense, skyldes inflationen og de afledte konsekvenser af Covid-19 og krigen i Ukraine. Det er altså udefrakommende forhold, som Region Syddanmark ikke har haft en jordisk chance for at forudse. Dermed kan vi dække de øgede udgifter uden at gå på kompromis med kvaliteten på det nye sygehus på et tidspunkt, hvor byggeriet er så fremskredent. Vi er glade for, at vi får lov til at finansiere udvidelsen af rammen for byggeriet uden at belaste regionenes øvrige anlægs- og driftsbudgetter. Vi vil nu tilrettelægge en proces, hvor vi i regionsrådet afgør, hvordan finansieringen præcis bliver, udtaler fungerende regionsrådsformand Bo Libergren (V).

De 454 millioner kroner handler om en indekseringsudfordring, der er skabt af, at prisreguleringen fra statens side til sygehusbyggeriet langt fra følger den faktiske prisudvikling. Dertil kommer en kompensation til OHPT til ekstraudgifter, som skyldes udefrakommende forhold, ekstraudgifter til projektorganisationen som følge af forsinkelsen og ekstraudgifter til strøm til byggeriet som følge af højere energipriser.

Skærpet tilsyn

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har dog tænkt sig at holde regionen i ørerne. Ministeriet meddeler således, at ministeriet fremover vil føre skærpet tilsyn med byggeriet af det nye universitetshospital. Ministeriet vil snarest indkalde Region Syddanmark til et møde, hvor de nærmere rammer for det skærpede tilsyn bliver fastlagt.

– Vi er rigtigt langt fremme med at opføre Danmarks største nybyggede sygehus, og vi samarbejder gerne med ministeriet om at få den sidste del af byggeriet sikkert i havn. Det ligger fint i forlængelse af, at vi i regionsrådet også følger byggeriet tæt, og at vores projektorganisation er rykket tættere på byggeriet, som en del af den aftale vi indgik med totalentreprenøren i december måned. Vi er alle interesseret i at nå godt i mål med dette enorme sygehusprojekt, udtaler formand for Region Syddanmarks udvalg for byggeri, indkøb og grøn omstilling, Karsten Uno Petersen (S)

Ifølge Region Syddanmark skrider byggeriet af det nye universitetshospital nu planmæssigt fremad. Regionen forventer, at totalentreprenøren som aftalt i december 2022 kan aflevere nøglerne til det nye sygehus i perioden august til november 2024.

Som tingene ser ud lige nu, betyder det, at patienterne kan rykke ind på sygehuset sidst i 2025 – eller alternativt i foråret 2026.