Visualisering af den grønne korridor i Fælledby på Amager.
Visualisering af den grønne korridor i Fælledby på Amager.

Københavns Byret mandag besluttet at tillægge et sagsanlæg opsættende virkning. Det betyder, at udviklingen af en ny bydel på Amager Fælled skal stoppe, indtil sagen er afgjort.

Planerne om at skabe et nyt boligområde på Amager Fælled i København blev ellers godkendt af borgerrepræsentationen i København i februar 2021. Efterfølgende blev det så mødt af klager fra Danmarks Naturfredningsforening og Amager Fælleds Venner.

I december 2021 afgjorde Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet, at de udstedte tilladelser fra myndighederne var fuldt ud gyldige. Men det er altså et søgsmål mellem foreningen Amager Fælleds Venner og de to klagenævn, som sidste år godkendte Fælledbys lokalplan og miljørapport udstedt af Københavns Kommune, der sætter en stopper for byggeriet. Striden handler om arten stor vandsalamander, som er beskyttet af et EU-direktiv.

I en pressemeddelelse udtaler administrerende direktør Erling Thygesen fra selskabet Fælledby P/S, som står bag den nye bydel, sig om sagen:

– Vi er stærkt forundrede over udfaldet og mener, at kendelsen beror på en grundlæggende misforståelse om områdets beskaffenhed. Der er ikke på nuværende tidspunkt risiko for, at naturen på projektområdet lider uoprettelig skade. Området er indhegnet og indrettet som en byggeplads, og der er taget alle de nødvendige forholdsregler for at beskytte naturen i henhold til både myndighedernes og fagbiologers anvisninger. Derfor er vi uforstående overfor, hvilken skade, den opsættende virkning skal forhindre, udtaler han.

Fælledby P/S har dog valgt midlertidigt at indstille arbejdet på projektområdet og afventer myndighedernes anvisning.

“Fælledby P/S vil sammen med selskabets advokat og myndighederne vurdere det næste skridt og granske de virkninger, som kendelsen kan have for projektets fremdrift og den allerede udstedte byggetilladelse. Selskabet vil som hidtil sørge for, at alle regler bliver overholdt, og at myndighedernes anvisninger bliver fulgt”, lyder det i pressemeddelelsen.

Byudviklingsprojektet omfatter i alt 219.000 kvadratmeter byggeri i form af blandt andet 2.000 boliger, to børneinstitutioner, en skole, et plejecenter og samt dagligvarebutikker.

Alle bygninger opføres i træ i alle bærende konstruktioner, og 25 procent af boligerne bliver almene og med de almene boligorganisationer som bygherre.

Bag Fælledby P/S står By & Havn og PensionDanmark.