Ingeniør og bygningskonstruktør bag 70 nye sommerhusgrunde ved Saksild Strand

Lokal projektudvikler står bag udstykning med 69 sommerhusgrunde ved Saksild Strand. I første etape er 23 ud af 25 grunde allerede reserveret.

Odder Kommune har i samarbejde med CC Green udarbejdet lokalplanforslag for et sommerhusområde ved Chr. Petersensvej og Posmosevej ved Saksild Strand, der er kendt som en af landets bedste og mest børnevenlige badestrande.

Baggrunden er, at CC Green vil udstykke 69 sommerhusgrunde i området, der strækker sig over et areal på 16 hektar.

Aktuelt anvendes området til landbrug, men der vil blive stier udlagt stier gennem området, så der gives let adgang til grønne fællesområder og til eksisterende veje og stier som fører til stranden. Grundene fordeles i mindre klynger for at minimere trafikbelastningen ved husene.

De enkelte sommerhuse må maksimalt være 150 kvadratmeter store. Derudover må der til hvert enkelt sommerhus etableres 50 kvadratmeter sekundær bebyggelse såsom fritliggende annekser, udhuse, carporte eller lignende. Lokalplanen giver desuden mulighed for, at der kan etableres et fælleshus på op til 150 kvadratmeter.

LÆS OGSÅ: EJENDOMSMÆGLER: SOMMERHUSMARKEDET ER TILBAGE PÅ SPORET

Mellem de private sommerhusparceller må der ikke etableres hækbeplantning i skel, da det ønskes, at sommerhusområdet så vidt muligt fremstår som et samlet grønt naturområde. Området skal beplantes med fokus på biodiversitet og artsrigdom, primært med hjemmehørende og egnskarakteristiske træer og buske, fremgår det af lokalplanforslaget.

Bred politisk opbakning til sommerhusudstykningen

Kommunalbestyrelsen i Odder Kommune besluttede den 16. maj at sende lokalplanforslaget for den kommende sommerhusudstykning i 11 ugers offentlig høring.

– Jeg synes, at overordnet set, så er det en god planlægning, som ikke er et nyt parcelhusområde men et grønt, stort område, hvor der også er et grønt fællesområde, sagde formand for Udvalget for Klima og Plan, Kresten Bjerre (R), på kommunalbestyrelsesmødet.

På kommunalbestyrelsesmødet blev der udtrykt bred opbakning til lokalplanforslaget fra alle sider af salen.

– Lokalplanforslaget er et godt bud på en nutidig udstykning, der i sammenhæng med nabobebyggelserne og rekreative forbindelser grupperer sommerhusene omkring åbne, grønne fællesarealer med plads til fællesskab, biodiversitet og en klimatilpassende regnvandssø, sagde medlem af Udvalget for Klima og Plan, Palle Holsting (S), på mødet.

Rift om de kommende sommerhusgrunde

CC Green står bag udstykning med nye sommerhusgrunde ved Saksild Strand. Illustrationsplan: KAARK.
CC Green står bag udstykning med nye sommerhusgrunde ved Saksild Strand. Illustrationsplan: KAARK.

CC Green har ved Nybolig Odder allerede givet mulighed for at reservere 25 sommerhusgrunde i første etape. Grundene sættes til salg til priser på mellem 900.000 kroner og 1,3 millioner kroner, hvor tilslutningsafgifter er inkluderet i grundprisen.

De enkelte grunde er mellem 775 og 1.665 kvadratmeter store, og inden overtagelse sørger CC Green for, at der er udført byggemodning med veje og stier samt forsyningsledninger for el, vand og spildevand. Regnvand afledes til regnvandssø via åbne render på terræn, oplyser projektudvikleren.

LÆS OGSÅ: SALGSTIDER PÅ SOMMERHUSE TILBAGE PÅ 2021-NIVEAU

Man skal dog være hurtigt ud, hvis man vil være med på første etape. Således er 23 af de 25 grunde allerede reserveret.

CC Green blev i 2012 stiftet af de to brødre, ingeniør Nicolai Markfoged og bygningskonstruktør Jesper Markfoged.