Domi Bolig bygger boliger ved gammel skole på Tunø

Boligprojektet ved den tidligere skole på Tunø kan få indbyggertallet på øen til at stige med 20 procent. Domi Bolig står bag projektet, der nu er godkendt.

 

Den almene boligorganisation Domi Bolig vil for 990.000 kroner købe den tidligere skole på Tunø af Odder Kommune for at bygge otte familieboliger. Projektet løber samlet op i godt og vel 16 millioner kroner.

Skolen lukkede i 2021, da klientellet forsvandt. Til sidst var der blot et enkelt barn tilbage på Danmarks mindste skole. Øen havde gennem en årrække mellem 110 og 120 indbyggere, men i 2020 begyndte indbyggertallet pludseligt at falde. Børnefamilier forlod i stor stil Tunø, og nu bor der blot 71 personer på den lille ø mellem Samsø og det jyske fastland.

Kommunalbestyrelsen i Odder Kommune vedtog i december 2022 en udviklingsplan for øen med henblik på at vende udviklingen. Kommunalbestyrelsen besluttede i samme ombæring, at der for 111,5 millioner kroner skal anskaffes en ny elfærge, der skal sejle på ruten Hou-Tunø. Den nye elfærge skal erstatte den nuværende Tunøfærge og forventes at være klar til indsættelse i 2026.

Desuden blev der i udviklingsplanen peget på, at nye moderne lejeboliger til børnefamilier på den tidligere skoles matrikel kunne være med til at trække tilflyttere til Tunø. Projektet skal opføres, hvor den gamle lærerbolig ligger. Selve skolebygningen indgår ikke i projektet.

Kommunalbestyrelsen skulle den 16. maj tage stilling til sagen. Politikerne skulle både godkende et forhåndstilsagn om støtte til byggeriet af de otte almene familieboliger, ligesom de skulle godkende salget af den gamle skole til Domi Bolig. Og politikerne vendte tommelen op.

Efter planen skal der derfor bygges to boliger på hver især 55 kvadratmeter, fire boliger på hver især 85 kvadratmeter og to boliger på hver især 110 kvadratmeter.

Det forventes at byggeriet af de otte boliger vil tiltrække 12-16 nye beboere til Tunø, hvilket svarer til en befolkningstilvækst på mindst 20 procent.

Ifølge 1. viceborgmester i Odder Kommune, Leif Gjørtz Christensen (Ø), er der da også tale om et usædvanligt boligprojekt.

– Det er ikke nogen selvfølge, at der bygges almennyttige boliger på nogle af de 27 danske småøer. Det er faktisk helt usædvanligt og exceptionelt, og det kan kun lade sig gøre af én grund; nemlig at vi har haft en usædvanlig god samarbejdspartner i Domi Bolig, sagde han på kommunalbestyrelsesmødet.

Usikkerhed om potentialet for almene boliger på Tunø

Domi Bolig er en almen boligorganisation med cirka 2.150 lejemål i kommunerne Aarhus og Odder Kommune.

Boligorganisationen har dog ingen boliger på Tunø. Der er nemlig slet ikke nogen almene boliger på øen. Derfor er det ifølge Odder Kommune svært at vurdere udlejningsbehovet og risikoen for tomgang.

Domi Bolig har haft et ønske om, at Odder Kommune påtager sig udlejningsrisikoen. Odder Kommune skulle have den fulde henvisningsret og til gengæld betale tomgangsleje til Domi Bolig, hvis nogle af boligerne skulle stå tomme.

Den del har politikerne i Odder Kommune dog været lunkne over for, og forvaltningen i kommunen har derfor forhandlet en aftale på plads med Domi Bolig. Parterne er nået til enighed om, at boligorganisationen og kommunen deler udlejningsrisikoen ligeligt.

Det er forventningen, at der vil blive søgt om støtte til nedbringelse af huslejen i henhold til boligaftalen fra 2020 om tilskud til nedsættelse af huslejen for almene boliger på småøerne.

Den årlige husleje vil forventeligt udgøre cirka 1.100 kroner per kvadratmeter uden tilskud til huslejenedsættelse og forventeligt cirka 950 kroner per kvadratmeter, hvis der opnås tilskud til huslejenedsættelse.

Artiklen er den 20. maj klokken klokken 16.21 opdateret med en præcisering om, at boligerne opføres på den grund, hvor den gamle lærerbygning ligger, mens de gamle skolebygninger ikke indgår i projektet.