Christiania Boligorganisation er nu politisk godkendt

Christiania Boligorganisation er nu politisk godkendt på Københavns Rådhus, og dermed er den meget tæt på at blive til virkelighed.

I 2011 indgik staten og Fonden Fristaden Christiania en aftale om overdragelse af det gamle kaserneområde til fonden, og i august 2022 indgik fonden og staten en tillægsaftale om blandt andet opførelsen af 15.000 kvadratmeter almene boliger.

I samarbejde med det almene administrationsselskab KAB har fonden gennem længere tid arbejdet på at få en ny boligorganisation op at stå. Den nye organisation skal stå for byggeriet og den efterfølgende drift af de almene boliger.

En ny boligorganisation skal godkendes af kommunen, og det er den nu blevet. Det skriver Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

– Jeg er rigtig glad for, at Christiania nu kan tage næste skridt i forhold til at få opført gode almene boliger med en helt ny almen Christiania Boligorganisation. De almene boliger bliver en vigtig brik i den store forandring, som Christiania i øjeblikket gennemgår, og med oprettelsen af Christiania Boligorganisation kan christianitterne sikre, at området udvikles indenfor de rammer som Christiania og staten har aftalt. Dermed kan den helt særlige status som en eksperimenterende bydel fortsætte, og det ser jeg som et kæmpe plus, udtaler teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL).

Teknik- og Miljøforvaltningen er generelt tilbageholdende med at godkende nye almene boligorganisationer i København, da der efter lovgivningen om almene boliger skal tages hensyn til ikke at have for mange små boligorganisationer, der ikke kan drives effektivt.

I den konkrete sag er det forvaltningens vurdering, at ovenstående hensyn ikke taler afgørende imod oprettelsen af en ny boligorganisation til at tilvejebringe det konkrete byggeri på Christiania.

Det glæder christianit og koordinator for arbejdsgruppen, Mette Prag. Hun understreger, at de kommende beboere i de almene boliger skal inddrages i den eksisterende drift af Christiania, , ligesom de skal kunne deltage på fristadens fællesmøder på lige fod med de øvrige christianitter.

– Derfor er det afgørende, at det er en ny boligorganisation, som fra start samarbejder med Fonden om at drifte Christiania. Nu skal vi i arbejdstøjet i forhold til at udvikle en lokalplan med bæredygtige bofællesskaber for ældre og unge. Det bliver spændene også her at finde kreative løsninger, siger Mette Prag.

Sideløbende med oprettelsen af en boligorganisation arbejder en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Justitsministeriet, Ældreministeriet, Christiania, Københavns Kommune, Københavns Politi og Fonden Fristaden på en forandringsplan for området omkring Pusher Street. Planen indeholder blandt andet en renovering af Stjerneskibet, etablering af nye byrum, sanering af området og forbedring af infrastruktur og nye funktioner i eksisterende lokationer.

Bofællesskaber og tiny houses på Christiania

Christiania Boligorganisation vil efter oprettelsen være den 25. boligorganisation i København.

Den nye almene boligorganisation vil have til formål at implementere 15.000 kvadratmeter alment boligbyggeri, hvor byggeri svarende til cirka 6.500 kvadratmeter, skal opføres i første fase, der efter aftalen indgået med staten skal være opført inden udgangen af 2027.

Af et notat fra kommunen fremgår det, at der efter planen både skal bygges såkaldt “sammenhængende nybyggeri” og 40 såkaldte tiny houses.

“For Christiania er det forsat vigtigt, at nybyggeriet er reelt bæredygtigt byggeri med materialevalg, byggesystemer, energiforbrug, varmesystemer, energifællesskaber, bofællesskaber og boligtyper, der respekterer Christianias erfaringer inde for boligformer, genbrug, med- og selvbyg”, lyder det i notatet.