Civica vil omdanne Bramstrupkollegiet i Munkebjergparken til 26 nye ungdomsboliger. Visualisering: C&W Arkitekter.
Civica vil omdanne Bramstrupkollegiet i Munkebjergparken til 26 nye ungdomsboliger. Visualisering: C&W Arkitekter.

Civica vil omdanne Bramstrupkollegiet til 26 ungdomsboliger. Institutionsbygningen er oprindeligt opført til borgere med handicap, men har de seneste år stået tom, oplyser Odense Kommune.

Det er dog ikke muligt for den almene boligforening at få tilladelse til at rive bygningen ned, da bygningens stand rent teknisk anses for at være i for god stand. I stedet skal bygningen derfor have en ny funktion.

“Der etableres i alt 1.130 bruttoetagemeter fordelt på 26 ungdomsboliger i varierende størrelse mellem 36 og 48 bruttoetagemeter”, lyder det i dagsordenen til et kommende møde i By- og Kulturudvalget, hvor politikerne skal tage stilling til økonomien i projektet.

Projektet løber op i godt 32 millioner kroner, hvilket svarer til 28.359 kroner per kvadratmeter. Huslejeniveauet for de kommende ungdomsboliger forventes at ligge fra 3.400 til 4.500 kroner per måned eksklusive forbrugsafgifter.

Bramstrupkollegiet er en del af Munkebjergparken, der er en almen boligafdeling med 112 familieboliger i form af både etageboliger og to etagers rækkehuse.

“En stor helhedsplan blev gennemført i 2015-2017, og samtlige boliger fremstår nu opdaterede og tidssvarende, dog står institutionsbygningen Bramstrupkollegiet tilbage. Det er ikke blevet ændret siden opførelsestidspunkt som var i 1959”, lyder det i dagsordenen til mødet i By- og Kulturudvalget.

Civica vil omdanne Bramstrupkollegiet i Munkebjergparken til 26 nye ungdomsboliger. Visualisering: C&W Arkitekter.
Civica vil omdanne Bramstrupkollegiet i Munkebjergparken til 26 nye ungdomsboliger. Visualisering: C&W Arkitekter.

Civica har fået udarbejdet et skitseprojekt i samarbejde med C&W Arkitekter. Af den fremgår det blandt andet, at bortset fra tre boliger på 1. sal får alle boliger direkte udgang til en 345 kvadratmeter stor, lukket gårdhave.

Ejendommen ejes i forvejen af Civica, og projektet kræver ikke en ny lokalplan. Civica forventer, at byggeriet sættes i gang i august 2023, så de kommende ungdomsboliger kan stå klar til indflytning i forbindelse med studiestart i september 2024.