Cobe skal gøre Kalkbrænderihavnsgade grøn

By & Havn og Københavns Kommune har i samarbejde med Cobe og lokale beboere udarbejdet et forslag til begrønning af Kalkbrænderihavnsgade i Nordhavn.

Politikerne i København skal efter sommerferien tage stilling til et forslag til, hvordan Kalkbrænderihavnsgade kan udvikles fra grå og kedelig til grøn og indbydende.

Op mod 21.000 daglige køretøjer dominerer den firesporede ringvej, der adskiller Østerbro og Nordhavn, skriver By & Havn.

Byudviklingsselskabet har i dialog med lokale borgere og med hjælp fra Københavns Kommune og arkitektfirmaet Cobe fået udarbejdet et forslag, som i sidste uge blev præsenteret for cirka 60 beboere og interesserede i det inspirerende og historiske Pakhus 54 på Sundmolen, hvor Cobe holder til.

Kalkbrænderihavnsgade adskiller Nordhavn og Østerbro. Gaden er en grå fornøjelse, der skal gøres grøn. Illustration Cobe.
Kalkbrænderihavnsgade adskiller Nordhavn og Østerbro. Gaden er en grå fornøjelse, der skal gøres grøn. Illustration Cobe.

Forslaget centrerer sig om fem hovedtemaer: Mere og varieret beplantning, forbedrede oplevelser for bløde trafikanter, grøn afskærmning, formidling om biodiversitet og at gadens nærhed til vandet bevares og forstærkes.

“For at skabe et sammenhængende forløb, på en strækning med mange grundejere, lægger forslaget op til at de fem temaer udfoldes og integreres langs hele gaden. Det har derfor været muligt, at grundejernes ledige arealer kan indgå i projektet, så Kalkbrænderihavnsgade i sin helhed bliver mere grøn og imødekommende”, skriver By & Havn.

Politikere skal i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger, der begynder efter sommerferien, skal beslutte om der skal afsættes penge til at realisere projektet.