Danmark øger kriseniveauet og erklærer “early warning” på gas

Energistyrelsen har vurderet, at der er behov for, at Danmark går i såkaldt "early warning". Gennem de seneste dage er gas-flowet fra Rusland til det europæiske marked via Nord Stream 1 reduceret betydeligt.

“Early Warning” er især en varsel til gashandlerne om, at de skal opføre sig ansvarligt, skriver Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Energistyrelsen i to særskilte pressemeddelelser. Ministeriet påpeger, at der er tale om “rettidig omhu og et signal om, at vi følger udviklingen på markederne meget nøje”.

– Det er en alvorlig situation, vi står i, og den er blevet forværret med de reducerede leverancer fra Rusland til det europæiske gasmarked. Derfor erklærer vi nu sammen med andre EU-lande Early Warning for at vise rettidig omhu. Vi følger udviklingen på gasmarkederne nøje. Vi får stadig gas i Danmark, og vi har planer klar til at sikre forbrugerne. Vi står heldigvis robust i Danmark, fordi vi har meget grøn energi, udtaler vicedirektør i Energistyrelsen, Martin Hansen, i pressemeddelelsen fra styrelsen.

Energistyrelsen oplyser, at de danske gaslagre aktuelt er cirka 75 procent fyldte, og de seneste dage er der fortsat fyldt gas på. Det er en fælles EU-målsætning, at lagrene skal være fyldt 80 procent den 1. november 2022. Danmark får godt 25 procent af vores gas fra biogas. Når Tyra-platformen til næste år går i drift, kan den danske naturgas produktion øges igen og Danmark blive nettoeksportør. Indtil da vil det være muligt at købe ekstra gas fra den nye Baltic Pipe, som åbner fra Norge senere på året.

Det understreges fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, at Danmarks forsyningssikkerhed i øjeblikket ikke er i alvorlig fare.

– Det er en alvorlig situation vi står i, men jeg vil også gerne understrege, at selvom Danmark nu er i early warning, så står vi ikke i en forsyningskrise. Vi kan i den nuværende situation opretholde forbruget hos alle husholdninger og i alle virksomheder. Men jeg vil opfordre til, at alle sparer på energien, hvor de kan. Situationen kan hurtigt ændre sig og vi følger derfor udviklingen på gasmarkedet meget tæt, siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) i pressemeddelelsen.

Gennem de seneste dage er mængden af gas, der er leveret fra Rusland til Tyskland via Nord Stream 1, ifølge Energistyrelsen reduceret med 60 procent. Styrelsen skriver, at årsagen ifølge Rusland er, at “der mangler komponenter til Siemens kompressorer, og at renoveringen heraf, der sker i Canada, er forsinket på grund af Canadas sanktioner mod Rusland”.

Myndighederne har dog ikke kunne få endeligt bekræftet, om det er den reelle årsag til, at det russiske gasselskab Gazprom har reduceret gasflowet, fremgår det af pressemeddelelsen.

– I øjeblikket lagrer vi i Danmark mere gas, end vi bruger, og vores lagre er godt rustet – og der fyldes forsat på de danske lagre. Skulle der opstå en ny og forværret udvikling, så har vi værktøjer klar i skuffen – heriblandt en nødplan, der kan aktiveres, hvis vi kommer til at stå en reel mangelsituation, beroliger Dan Jørgensen.

Fakta

Danmarks gasforbrug

  • 380.000 husstande benytter i dag naturgas til opvarmning via gasfyr. Det svarer til cirka 800.000 danskere.
  • Over 1,8 millioner danske husstande har fjernvarme. 72 procent af al fjernvarme er grøn.
  • Tyrafeltet ventes at genåbne medio 2023. I 2024 vil Danmark samlet producere 151 procent af vores nuværende gasforbrug (Tyrafeltet + produktion af biogas).

EU’s kriseberedskab

I EU er der fælles regler for, hvordan man skal håndtere en gas-krise. Der er tre kriseniveauer: ”Early Warning”, ”Alert” og ”Emergency”:

• Early Warning erklæres, når der foreligger konkrete, alvorlige og pålidelige oplysninger om, at der kan indtræffe en hændelse, som sandsynligvis vil resultere i en betydeligt forringet gasforsyningssituation og sandsynligvis vil føre til, at alarm- eller nødsituationsniveauet udløses.

• Alert erklæres, når der opstår en gasforsyningsafbrydelse eller en usædvanlig høj gasefterspørgsel, hvilket resulterer i en betydeligt forringet gasforsyningssituation, men markedet er stadig i stand til at håndtere denne afbrydelse eller efterspørgsel uden at anvende ikke-markedsbaserede foranstaltninger.

• Emergency erklæres, når der forekommer en usædvanlig høj gasefterspørgsel, en betydelig gasforsyningsafbrydelse eller anden betydelig forringelse af gasforsyningssituationen, og alle relevante markedsbaserede foranstaltninger er blevet gennemført, men gasforsyningen er utilstrækkelig til at opfylde den resterende gasefterspørgsel, således at det tillige er nødvendigt at indføre ikke-markedsbaserede foranstaltninger.

Kilde: Energistyrelsen.