Vejdirektoratet driver og vedligeholder samlet cirka 2.500 broer og tunneler, som indgår i statsvejnettet. De bliver regelmæssigt efterset, og flere står i år over for en overhaling, skriver direktoratet i en pressemeddelelse.

– Vores broer og tunneler binder vejnettet sammen på kryds og tværs af Danmark. I år skal rigtig mange af vores bygværker renoveres. Nogle broer skal have den helt store omgang, mens andre blot skal igennem en mindre reparation, siger Iben Maag, projektchef for drift og vedligehold af bygværker.

I alt skal Vejdirektoratet gennemføre vedligeholdsarbejder for omkring 340 millioner kroner på broer og tunneler, heraf er der allerede udbudt opgaver for cirka halvdelen til udførelse i 2024​. Den resterende del er Vejdirektoratet i gang med at udbyde til udførelse i 2024 og nogle i 2025.

Årets opgaver spænder lige fra udskiftning af belægning, fuger, isolering, mekaniske komponenter til maling og betonreparationer.

Vejret er en joker

Mange af de arbejder, som Vejdirektoratet skal i gang med, er vejrfølsomme, og derfor skal langt de fleste opgaver gennemføres, mens der er jævnt høje temperaturer og færre nedbørstimer.

Læs også: Vejdirektoratet gør klar til udvidelse af motorvej

– Vi går i gang med forårets komme – den første større opgave går i gang i midten af marts – og så står det på hen til efter efterårsferien, hvis vi er heldige med vejret. Specielt når vi arbejder med belægninger og overfladebehandlinger, skal der være en vis temperatur og ikke for høj luftfugtighed for at få det bedste resultat, siger Iben Maag, projektchef for drift og vedligehold af bygværker.

Trafikanter kan følge med på trafikkortet

Renovering af bygværker er ofte også lig med gener for trafikanterne. Derfor opfordrer Vejdirektoratet trafikanterne til at holde øje på trafikkortet og med skiltningen ved de enkelte broer.

– I visse tilfælde er bygværket den eneste vej til et givent sted – f.eks. broer til øer – og i disse tilfælde er det ekstra vigtigt, at trafikanterne er informeret om, hvad Vejdirektoratet er i gang med, og hvilke gener, det har for dem. I år skal vi blandt andet i det sydfynske arbejde på ikke mindre end tre broer i samme periode – Svendborgsund-, Siøsund-, og Langelandsbroen, hvilket kan få store trafikale konsekvenser. Her bestræber vi os særligt på at planlægge det med færrest mulige gener for trafikanterne, da det er deres eneste bilvej til og fra Langeland, siger Iben Maag.

Fakta

Vejdirektoratet udfører tre typer eftersyn:

Et årligt rutineeftersyn. Det er et visuelt eftersyn af forhold, der påvirker trafiksikkerheden, miljøet og eller økonomien.

Generaleftersyn, som er en grundig, visuel og systematisk gennemgang af alle bygværkets dele, der skal opretholde trafiksikkerheden og sikre at den investerede kapital bevares. Et generaleftersyn bliver gennemført hver femte eller sjette år.

Særeftersyn gennemføres normalt på grund af udmeldinger fra generaleftersyn. Ved særeftersyn opnås forbedrede oplysninger og flere detaljer om bygværkets tilstand. Formålet er at give et mere præcist beslutningsgrundlag for prioritering af større udbedringsarbejder, herunder udskiftninger og nødvendige arbejder for opfyldelse af sikkerhedsmæssige forhold og god fremkommelighed.

Læs mere på Broer og vejtunneler i Danmark | Vejdirektoratet.

De planlagte bro- og tunnelarbejder i 2024

Udover listen nedenfor er der et hav af under- og overføringer ved statsveje, som skal renoveres i år, og en lang række mindre broer skal have gennemført omisolering, kunststofbelægning, fugereparation og lignende.

Aggersundbroen: Udskiftning af bomme, bomstyring

Farøbroerne: Trafikledelsessystem mm.

Fiskebækbroen: Nyt slidlag

Frederikssundsvejtunnelen: Reparation af vægge i tunnel samt ny afløbsledning

Guldborgsundtunnelen: maling af tunnelvægge, forhøjelse af diger

Hadsundbroen: Forbedret elforsyning

Hylkedalsbroen, Kolding: Overfladebehandling af ståldragere

Gl. Lillebæltsbro: Fortovsrenovering

Kronprins Frederiks Bro, Frederikssund: Renovering af sti

Langelandsbroen: Ny belægning sti/fortov

Lillebæltsbroen: Renovering af midterautoværn, belægningsreparationer, betonreparationer

Limfjordstunnel: Klimasikring, udskiftning af brandalarmanlæg mm.

Mønbro: Betonreparation af piller

Sallingsundbroen: Udskiftning af lejer

Siøsundbroen: Nyt slidlag

Sorterendebroen: Belægningsjustering

Vilsundbroen: Udskiftning af fugebånd

Næstved Svingbro: Renovering af åbningsmekanisme

Svendborgsundbroen: Betonreparation af bundplade

Skive Ådal: Nyt slidlag

Oddesundbroen: Fortovsrenovering

Kilde: Vejdirektoratet.