Dansk Folkeparti forlader forhandlinger om energiparker på land

Dansk Folkeparti har meddelt klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M), at partiet forlader forhandlingerne om energiparker på land.

Udsigten til “naturødelæggende solcelleparker og skæmmende høje kæmpevindmøller” er ikke til at holde ud for Dansk Folkepartis medlemmer af Folketinget. Onsdag har partiet forladt de igangværende forhandlinger om energiparker på land. Det skriver partiets folketingsgruppe i en pressemeddelelse.

Regeringen lancerede i oktober 2023 et udspil, der skal gøre det lettere at opføre energiparker på land. Planen er, at der frem mod 2030 skal ske en firedobling af arealet med sol- og landvindenergi i Danmark. Målet er grøn strøm svarende til forbruget i mere end 11 millioner husstande.

Ifølge Dansk Folkeparti bliver prisen dog for høj. Det vil medføre uoprettelig skade på naturen, mener partiet. Desuden er partiets folketingsmedlemmer skuffede over, at regeringen ikke vil lade atomkraft indgå som en del af forhandlingerne.

– I Dansk Folkeparti er vi tilhænger af den grønne omstilling. Men vi vil ikke acceptere at det danske landskab ødelægges. Solceller skal være at finde på bygninger og inde i byerne, hvor de ikke skæmmer naturen, og vindmøller skal stå på havet. Men måske endnu vigtigere er det, at vi er åbne også for nye teknologier som fjerde generations kernekraft, der i de kommende år forventes at bliver introduceret på markedet. Det har der ikke været nogen vilje til at lade indgå i planlægningen frem mod 2030, og det betragter jeg som en stor fejl, udtaler Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt, der er sit partis klima- forsynings- og energiordfører, i meddelelsen-

Dansk Folkeparti efterlyser desuden, at regeringen fremlægger en samlet plan for udbygningen elnettet, som allerede i dag begynder at være overbelastet.

– Det giver ingen mening at planlægge en kæmpe udvidelse af elproduktionen uden også at have vished for, at den grønne strøm kan komme rundt i samfundet. Vi har ad flere omgange efterlyst en sådan plan, men vi har ikke fået noget svar. I vores optik er det useriøst at planlægge en fremtidig udvidelse af sol- og vindenergi uden også at have en plan for distributionen, udtaler Morten Messerschmidt.

Kommuner og virksomheder har meldt en række områder ind, hvor der kan ligge større energiparker, og 32 områder er screenet til at være potentielle energiparker.

Regeringen vil med udspillet også forbedre kompensationsordningerne for naboer til energianlæggene.