De Helende Haver på Bispebjerg Hospital genindvies den 10. maj 2022. Foto: Region Hovedstaden.
De Helende Haver på Bispebjerg Hospital genindvies den 10. maj 2022. Foto: Region Hovedstaden.

Bispebjerg Hospitals fredede haveanlæg er nu restaureret og klar til at blive indviet igen. Det oplyser Region Hovedstaden i en pressemeddelelse.

Hospitalets Helende Haver blev etableret for over 100 år siden og bliver den 10. maj 2022 indviet på ny med besøg fra blandt andet Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, bestyrelsesformand for Den A.P. Møllerske Støttefond, og regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S).

Den A.P. Møllerske Støttefond har bevilget 35 millioner kroner til revitaliseringen af haven.

Patienthaverne er oprindeligt anlagt af havearkitekt Edward Glæsel. De er sammen med hospitalets historiske pavillonbygninger og veje et af landets største fredede komplekser.

– Bispebjerg Hospital er et enestående sted, hvor fredet arkitektur, haver og kunst giver næring og lindring til krop og sjæl. Jeg vil gerne takke Den A.P. Møllerske Støttefond for den flotte donation, som har gjort restaureringen mulig, udtaler Lars Gaardhøj i meddelelsen.

Landskabsarkitekterne Erik Brandt Dam og Charlotte Skibsted vandt i 2018 konkurrencen om at renovere anlægget og gøre haverne brugbare for flere.

De Helende Haver på Bispebjerg Hospital genindvies den 10. maj 2022. Foto: Region Hovedstaden.
De Helende Haver på Bispebjerg Hospital genindvies den 10. maj 2022. Foto: Region Hovedstaden.

Ligesom i de oprindelige haver har arkitekterne arbejdet med en større planterigdom. Forskellige blomster, træer og buske tiltrækker bier, insekter og fugle, som gør anlægget mere levende.

Desuden er de gamle stier blevet genoprettet, så haverne giver hospitalets besøgende mulighed for at gå gennem haverne i stedet for at benytte tværvejene. De sengeliggende patienter og kørestolsbrugere får nu adgang via ramper, så de også kan nyde roen i den grønne mangfoldighed.

Klimatilpasning og skybrudssikring er også en del af af renoveringsprojektet, der er sket sideløbende med byggeriet af Nyt Hospital Bispebjerg, der opføres af Region Hovedstadens Center for Ejendomme.