Den gule by opgraderes med bynatur

I samarbejde Urban Power og Via Trafik samt grundejerne ATP, Wihlborgs og DSB vil Høje-Taastrup Kommune give Den gule by en opgradering med ny bynatur.

Ifølge Høje-Taastrup Kommune blev Den gule by tæt på stationen i sin tid “planlagt ud fra smukke forbilleder fra Sydeuropa”, men det er ifølge kommunen ikke lykkedes lige godt alle steder.

Området er mildest talt nedslidt og præges blandt andet af “skumle kroge”, som kommunen udtrykker det.

– Der er ingen tvivl om, at vores stationsområde godt kunne trænge til et meget markant løft, sagde formand for Plan- og Miljøudvalget, Turan Akbulut (K), da byrådet i Høje-Taastrup Kommune, den 19. april behandlede sagen.

– I den forbindelse opstartede kommunen tilbage i 2019 et samarbejdsforum med de tre største grundejere i Den gule by, nemlig ATP, Wihlborgs og DSB, oplyste han videre.

Høje-Taastrup Kommune har sammen med de tre store grundejere, fået udarbejdet et skitseforslag baseret på inputs fra udlejere, lejere og borgere.

Det er Urban Power og Wihlborgs, der har udarbejdet skitseforslaget, som tager udgangspunkt i tre byrum: Det sydlige torv, det nordlige torv samt banebroen og den tilhørende cykelparkering.

Udviklingen af byrummene skal bidrage til en fælles grøn struktur, som forbinder Kvarterparken i nord med åbenheden i syd.

Nu har byrådet nikket ja til, at arbejdet med den sydlige del af området kan igangsættes i samarbejde med Wihlborgs.

Realiseringen af skitseforslaget for det sydlige torv vurderes samlet til 16 millioner kroner, hvor kommunen betaler halvdelen, mens Wihlborgs betaler den anden halvdel.

I alt vurderes udviklingen af de tre byrum at koste 36 millioner kroner, hvoraf kommunen skal bidrage med halvdelen.

Wihlborgs oplyser, at de allerede i 2023 kan gå i gang med realiseringen af den sydlige plads, mens ATP oplyser, at de forventer at kunne afsætte midlerne til realisering af den nordlige plads fra 2024. DSB forventer at kunne afsætte midler til banebroen i 2023-24.