Rådhusbygninger i Høje-Taastrup skal omdannes til 330 boliger

Ikano Bolig vil bevare de gamle rådhusbygninger i Høje-Taastrup og i samarbejde med Lendager Arkitekter omdanne dem til boliger.

Ikano Bolig vil omdanne de tidligere rådhusbygninger i Høje-Taastrup til boliger. Foto: Zupply.site.
Ikano Bolig vil omdanne de tidligere rådhusbygninger i Høje-Taastrup til boliger. Foto: Zupply.site.

I 2023 overtog Ikano Bolig det gamle rådhus i Høje Taastrup for at udvikle helt nye boliger på den 100.000 kvadratmeter store grund.

Siden da har ejendomsudviklingsselskabet sammen med arkitekt og totalrådgiver Lendager Arkitekter udarbejdet et skitseprojekt, der bevarer og udbygger det gamle rådhus.

Klimakrisen og et voksende fokus på bæredygtighed i bygge- og ejendomsbranchen har i løbet af processen fået Ikano Bolig til at se på nye løsninger. Det fremgår af en pressemeddelelse fra ejendomsudvikleren.

Tidligere planer om at nedrive rådhusbygningerne lægges i graven til fordel for et stort omdannelsesprojekt, hvor bygningerne bevares.

– Vi er en værdidrevet virksomhed. Og vi er meget beviste om, at handling nu og her er centralt for at kunne bidrage til den grønne omstilling og dermed forbedre de kommende generationers fremtid og muligheder, udtaler René Brandt, administrerende direktør, Ikano Bolig.

Han forklarer, at der siden købet af rådhusgrunden for få år siden er kommet øgede krav til ESG- rapportering fra både EU og fra Ikano Group, ligesom Ikano Bolig har fået en bæredygtighedschef, hvilket har øget bevidstheden om, hvad man kan og bør gøre.

Derfor ønsker man nu at sætte gang i det største omdannelsesprojekt af sin art i Danmark.

– Nu ønsker vi at prøve noget, som vi ikke har erfaring med. Vi gør det, fordi vi ved, det er det rigtige, og fordi det er sund fornuft ikke at nedrive det tidligere rådhus. Og så oplever vi, at Høje-Taastrup som samarbejdspartner er meget imødekommende og ambitiøse, når det gælder den grønne omstilling, siger René Brandt.

Politisk opbakning

Ikano Bolig vil omdanne de tidligere rådhusbygninger i Høje-Taastrup til boliger. Visualisering: Lendager Arkitekter.
Ikano Bolig vil omdanne de tidligere rådhusbygninger i Høje-Taastrup til boliger. Visualisering: Lendager Arkitekter.

Det er målet at transformere rådhuset fra 1980 på cirka 17.000 kvadratmeter til omkring 200 boliger samt at bevare mange af de store træer, der er på grunden.

Ifølge skitseprojektet vil der blive tilføjet en ekstra etage på dele af taget på rådhuset, og samtidigt vil der blive bygget cirka 130 nye rækkehuse. Der vil også blive etableret en ny dagligvarebutik på cirka 1.500 kvadratmeter på grunden.

– Vi mener, at de eksisterende bygninger og træer har så meget oplevelsesmæssig kvalitet og karakter, som vi ønsker at bevare fremfor at starte forfra. Ikano Bolig er modige, og vi er glade for denne mulighed for samarbejde på tværs af branchen for at rykke på den grønne dagsorden, udtaler Anders Lendager, kreativ direktør i Lendager.

Under et lukket punkt på det seneste byrådsmøde fik politikerne i Høje-Taastrup Kommune præsenteret skitseprojektet, og ifølge Ikano Bolig der var umiddelbar bred opbakning til at se nærmere på mulighederne for at genbruge bygningen.

Ikano Bolig vil omdanne de tidligere rådhusbygninger i Høje-Taastrup til boliger. Visualisering: Lendager Arkitekter.
Ikano Bolig vil omdanne de tidligere rådhusbygninger i Høje-Taastrup til boliger. Visualisering: Lendager Arkitekter.

Dels er der en stor miljøgevinst, dels er der blandt andet lagt op til at bevare størstedelen af linde-alléen langs Øtoftegårdsvej.

– Det gamle rådhus kunne ikke længere bruges som et moderne rådhus for borgerne og for medarbejderne. Og det kunne ikke betale sig for os at renovere det gamle rådhus, hverken økonomisk eller energimæssigt. Intet har ændret det regnestykke. Så vi fortryder på ingen måde, at vi solgte og byggede nyt, siger Michael Ziegler (K), borgmester i Høje-Taastrup Kommune.

– Men jeg og byrådet er naturligvis begejstrede for, at Ikano Bolig har planer om at bruge vores gamle rådhus og grunden til at få erfaring med at omdanne og genbruge udtjente kontor- og erhvervsbygninger til lyse og moderne boliger i et område, der i forvejen er veletableret med grønne omgivelser. Jeg er sikker på, at Ikano Bolig i første omgang ville tjene flere penge, hvis de fulgte den oprindelige plan og rev ned for at bygge nyt. Så stor anerkendelse herfra, siger Michael Ziegler.

I forventning om, at Plan- og Miljøudvalget vil godkende igangsættelsen af arbejdet med en ny lokalplan, der sidenhen skal i høring, er der indkaldt til et borgermøde allerede tirsdag den 4. juni klokken 19.30 i det tidligere rådhus på Bygaden 2.

Her vil politikere og embedsfolk fra Høje-Taastrup Kommune samt repræsentanter fra Ikano Bolig fortælle om planerne og besvare spørgsmål.

Om omdannelsen af det gamle rådhus i Høje-Taastrup

  • Rådhusgrunden er cirka 100.000 kvadratmeter, og der bliver både ejer- og udlejningsboliger.
  • Ved transformation af det cirka 17.000 kvadratmeter store rådhus etableres cirka 200, to-fem værelsers lejligheder på mellem 50 og 120 kvadratmeter.
  • Herudover bygges cirka 130, to-fem værelsers rækkehuse, med fokus på lavere klimapåvirkning i et og to plan på mellem 80 og 115 kvadratmeter.
  • Den tidligere varmecentral placeret centralt på grunden omdannes til et bydelshus på cirka 200 kvadratmeter for hele bydelen.
  • Endeligt etableres der en ny dagligvarebutik på 1.500 kvadratmeter, på hjørnet af Roskildevej og Halland Boulevard.

Kilde: Ikano Bolig.