Det vil koste 112 milliarder at tilslutte vedvarende energi til elnettet i Danmark

Analyse fra Rambøll viser, at det vil koste mere end 110 milliarder kroner at tilslutte vedvarende energi til elnettet i Danmark. Prisen er steget med 30 milliarder kroner i forhold til tidligere beregninger.

Krigen i Ukraine og det øgede tempo i den grønne omstilling væk fra russisk gas har været med til sende den forventede energiproduktion og forbrug i vejret frem mod 2040. Derfor er energistyrelsens prognoser for elforbrug og -produktion frem til 2040 sidste år blev næ-sten fordoblet fra 29 gigawatt til 60 gigawatt på produktionssiden.

En ny analyse fra Rambøll viser nu, at den øgede forventede energiproduktion øger regningen til udvidelsen af elnettet væsentligt. Der er således behov for investeringer på 112 milliarder kroner i udvidelse elnettet af i Danmark frem mod 2040, så det kan tage imod strøm fra vind og sol. Så kontant er meldingen i en pressemeddelelse fra rådgivningsvirksomheden.

Prisen for opgraderingen af det danske elnet svarer til omkring 4 procent af Danmarks bruttonationalprodukt, eller prisen på Femern-forbindelsen to gange.

– Hvis den grønne strøm skal nå frem til forbrugere og virksomheder, er det nødvendigt at investere i at øge kapaciteten i det danske elnet der, hvor der vil være brug for den i fremtiden. De store aftagere af strømmen fra de nye vindmølle- og solcelleparker er hovedsageligt kommende PtX-anlæg, der skal bidrage til at gøre transport- og industrisektoren grøn, samt kommende store datacentre i Danmark, udtaler landechef for Rambølls energiforretning i Danmark, John Ammentorp.

Foruden den markante højere pris på tilslutningen af vedvarende energi er der også andre udfordringer i sigte.

– Foruden de øgede omkostninger kigger vi også ind i, at de stigende priser og manglende forsyning af råvarer samt arbejdskraft som potentielle barriere for at nå vores ambitioner. Samtidig er det stærkt nødvendigt, at der er politisk villighed til at være på forkant med elnettets kapacitet ved at skabe gode rammevilkår for investeringer, så forsyningsselskaberne kan garantere, at nettet og transformerstationerne står klar, når producenter og forbrugere har behovet, siger John Ammentorp.

Den grønne strøm er en forudsætning for, at Danmark kan nå klimamålene i 2030 og 2045. I forhold til tidligere beregninger fra Rambøll i 2020 er prisen steget med godt 30 milliarder kroner.