DR og Københavns Kommune i forlig om kommunens køberet til DR Byen

DR og Københavns Kommune indgår forlig i retssag om kommunens køberet til DR Byen. DR skal have 600 millioner kroner op af lommen.

DR og Københavns Kommune har indgået forlig i sagen om kommunens køberet til DR Byen i 2073.

Sagen udspringer af en aftale, der blev indgået i 2003.

Det skriver DR i en pressemeddelelse.

DR og Københavns Kommune blev i efteråret 2023 enige om at genoptage forhandlingerne om en forligsmæssig løsning. Det skete sideløbende med den retssag, der var berammet til at skulle afgøres ved Københavns Byret i juni 2024. Det er nu lykkedes, og sagen er endegyldigt afsluttet med et forlig, skriver DR.

Københavns Kommunes oprindelige tilgodehavende var ifølge DR på 107 millioner kroner i 2003, og parterne er blevet enige om, at DR betaler 600 millioner kroner til kommunen i 2024, hvorefter køberetten annulleres.

– Begge parter har strakt sig langt for at få ryddet op i den 20 år gamle sag og forlige den uden om de danske domstole. Med forliget kan vi nu sætte et meget vigtigt punktum. Det er jeg tilfreds med, udtaler DR’s bestyrelsesformand Marianne Bedsted.

– Som DR ser det, får Københavns Kommune, hvad der svarer til det oprindelige tilgodehavende i 2003 på 107 millioner kroner – tillagt en rente på 4 procent samt stigningen i ejendomspriserne. Det, synes vi, er rimeligt, da det samtidig betyder, at køberetten aflyses, og retssagen opgives.

Københavns overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) er også tilfreds med, at sagen har fundet sin afslutning.

– Som kommune skal vi overholde landets love og passe på københavnernes værdier. Det er ingen hemmelighed, at jeg under hele forløbet har håbet, at sagen kunne løses uden for retssalen, for to offentlige institutioner skal naturligvis ikke ende i en retssal, hvis det på nogen måde kan undgås. Der har hele tiden været tale om en ren juridisk tvist mellem kommunen og DR, og det er godt, at vi nu hver især kan lægge sagen bag os, udtaler overborgmesteren.