København kan få en ny grøn bypark over for Tivoli. Visualisering: Gehl Architects.
København kan få en ny grøn bypark over for Tivoli. Visualisering: Gehl Architects.

En ny analyse af de trafikale konsekvenser ved at anlægge en bypark mellem Tivoli og Axel Towers puster nyt liv i drømmen om et grønt parkområde midt i København i starten af Vesterbrogade. Det område, der kaldes Vesterbro Passage.

Det skriver Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

Projektet er tidligere blevet udskudt på grund udfordringer med opretholdelse af busdriften.

Ifølge kommunen viser den nye analyse, at busserne, der i dag kører ad Vesterbrogade hen mod Københavns Hovedbanegård, snildt kan omlægges til at køre ad Jernbanegade og Hammerichsgade i stedet.

Dermed er byparken, som er foreslået af Tivoli og de øvrige ejendomsejere i området, tættere på at blive realiseret.

På baggrund af analysen, der er udarbejdet af Artelia i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen og Movia, har økonomiudvalget i Københavns Kommune netop besluttet at gå videre med planerne for byparken.

– Det er et spændende projekt, der nu er tættere på at blive til virkelighed. Mange københavnere vil få stor gavn af en stor grøn bypark lige ved siden af Rådhuspladsen og Tivoli. Denne park vil skabe et helt unikt byrum med meget mere byliv og vil gøre København grønnere og give mere plads til gående og cykler, udtaler teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune, Line Barfod (EL).

Pris på 200 millioner kroner

Finansieringen skal dog først på plads, inden parken kan blive en realitet. Det forventes, at omlægning af bustrafikken koste 20-35 millioner kroner, mens det vil koste 150-200 millioner kroner at anlægge byparken. Estimatet bygger på skitsemateriale, som Gehl Architects tidlligere har udarbejdet for projektet.

Der kan være mulighed for at private fonde vil støtte op om selve byparken. Kommunen håber, at man ad den vej kan finde halvdelen af de estimerede anlægsomkostninger.

– Vi lægger ikke skjul på, at vi meget gerne ser, at byparken bliver til virkelighed. Vi hilser de mulige løsningsforslag velkomne, og vi ser frem til det videre forløb. En grøn bypark bliver utvivlsomt en gevinst for både københavnerne og de, som besøger hovedstaden, og vil give Tivolis gæster en endnu bedre ankomst til vores forlystelseshave. Der er tale om et kvalitetsløft af hele området med udsigt til et grønnere København, der også kommer til at bidrage til udviklingen i hovedstaden. Det ser vi i Tivoli meget frem til at blive en del af, siger Susanne Mørch Koch, direktør for Tivoli.

Etablering af parken kræver en ny lokalplan og et kommuneplantillæg. Den endelige udformning af parken vil ske på baggrund af en arkitektkonkurrence.

Fakta

De ejendomsejere, der står bag forslaget om en bypark i starten af Vesterbrogade, er:

Tivoli, Landbrug & Fødevarer, Dansk Industri, Danica Pension, ATP Ejendomme, Dansk Industri, Landbrug og Fødevarer, Richshuset Ejendomsaktieselskabet Paraplyen.

Om analysen

Buslinjerne, der betjener Vesterbro Passage, er 2A, 5C, 23, 250S, 93N og 97N, og i myldretiden er der cirka 60 busafgange per time.

I undersøgelsen er udarbejdet en række scenarier for busomlægninger, hvoraf tre er udvalgt for mere detaljerede analyser:

  1. I det første scenarie omlægges alle buslinjer i Vesterbro Passage til at køre mellem Jarmers Plads og Københavns Hovedbanegård via Hammerichsgade. Herved betjenes Rådhuspladsen ikke længere af de busser, der før kørte gennem Vesterbro Passage.
  2. I det andet scenarie kører alle busserne gennem Jernbanegade, og kan herved opretholde betjeningen af både Københavns Hovedbanegård og Rådhuspladsen.
  3. I det tredje scenarie føres de fleste af busserne via Hammerichsgade, mens en enkelt buslinje kører via Jernbanegade og således stadig betjener Rådhuspladsen.

Analysen viser, at der i alle tre scenarier vil opleves øget trængsel på vejene i nærområdet til Vesterbro Passage, hvis passagen lukkes. Det er dog den samlede vurdering i analysen, at trafikken vil kunne afvikles med et rimeligt trafikalt serviceniveau.

På baggrund af analysen anbefales det, at der ikke arbejdes videre med busomlægninger som undersøgt i scenarie 2.

Det skyldes, at busserne i scenarie 2 vil blive markant dyrere at drive, at cyklisterne vil få dårligere forhold i Jernbanegade, og det også vil blive svært at opretholde varelevering i Jernbanegade.

Et videre arbejde bør således tage udgangspunkt i de løsninger og omlægninger, der indgår i scenarie 1 og 3.

Kilde: Københavns Kommune.