Energiøen i Nordsøen er for dyr

Den planlagte Energiø Nordsøen vil koste over 50 milliarder kroner, og det er for meget. Beslutningen om at igangsætte udbuddet bliver derfor udskudt.

Regeringen holder fast i ambitionen om at realisere en energiø for at indfri havvindspotentialet i Nordsøen. Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Økonomien er dog udfordret, og derfor udskydes beslutningen om at igangsætte udbuddet. I stedet skal muligheder for et bedre og billigere koncept analyseres til bunds, lyder det fra ministeriet.

Energistyrelsen skønner, at de statslige omkostninger til det nuværende projekt samlet set er over 50 milliarder kroner, og dermed er projektet ifølge Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet ikke i nærheden af at være rentabelt. Og det er en klar betingelse for projektet i de politiske aftaler.

Derfor skal alternativer, som kan gøre projektet rentabelt, altså undersøges. I dets nuværende form er statens omkostninger for store og risiciene for mange, lyder det fra ministeriet.

Det betyder, at udbudsmaterialet ikke offentliggøres før sommerferien, som det ellers var planlagt. I stedet skal der senere på året tages stilling til, hvordan projektet kan realiseres på en hensigtsmæssig måde.

– Vi skal udnytte det store havvindspotentiale, der er i Nordsøen, og regeringen holder fast i ambitionen om at realisere en energiø i Nordsøen. Projektet er vigtigt for både Danmarks og Europas grønne omstilling såvel som for forsyningssikkerheden. Når vi planlægger projekter i den størrelsesorden, skal vi selvfølgelig også sikre, at vi vælger de mest ansvarlige løsninger. Det tager vi os nu lidt længere tid til, så vi kan træffe en beslutning senere på året, udtaler klima-, energi-, og forsyningsminister Lars Aagaard (M) i pressemeddelelsen.

I meddelelsen fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet understreges det, at regeringen planlægger at udbygge massivt med vedvarende energi frem mod 2030. At man nu bruger nogle ekstra måneder på at undersøge, hvordan projektet kan billiggøres, ændrer ikke ved, at Danmark har rigeligt med grøn strøm i årene, der kommer, lyder det videre fra ministeriet.

Regeringen har sammen med en bred kreds af Folketingets partier banet vej for massiv havvindsudbygning frem mod 2030, hvor 9 gigawatt havvind potentielt kan blive til 14 gigawatt eller mere, hvis markedet vil det, lyder det med henvisning til “Tillægsaftale om udbudsrammer for 6 GW havvind og Energiø Bornholm”.

Om Energiø Nordsøen

  • Energiø Nordsøen skal producere mindst 3 gigawatt i sin første fase og mindst 10 gigawatt, når projektet er fuldt realiseret.
  • Energiø Nordsøens første fase skal realiseres senest i 2033 og være fuldt udbygget hurtigst muligt og med 2040 som sigtepunkt under iagttagelse af de nødvendige udlandsforbindelser.
  • Den seneste aftale om Energiø Nordsøen, Udbudsforberedende delaftale II om udbud af energiøen i Nordsøen, blev indgået den 3. oktober 2022. Efterfølgende er de endelige beregninger af rentabilitet blevet udarbejdet.
  • En energiø er et knudepunkt for opsamling og distribution af strøm. I den danske kontekst forbinder energiøer også flere energimarkeder via interconnectorer. En energiø er som udgangspunkt ikke et fast koncept, da eksempelvis Energiø Bornholm adskiller sig fra det nuværende koncept for Energiø Nordsøen. En energiø kan for eksempel også være platformsbaseret, hvilket er én af de muligheder, der skal undersøges næremere i de kommende analyser.

Kilde: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.