FAB bag nyt boligprojekt på Islandsgade i Odense

Med Jorton som delegeret bygherre vil FAB bygge både ungdomsboliger og familieboliger for i alt 56 millioner kroner på Islandsgade i Odense.

Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB) vil bygge 19 ungdomsboliger og 20 familieboliger på Islandsgade 16 i Odense som en del af udviklingsplanen for Østerbro.

Den 2.215 kvadratmeter store grund ejes af Jorton, som efter planen skal være delegeret bygherre på projektet, der er tegnet af Erik Arkitekter i samarbejde med Niras.

Bebyggelsen opføres som to fritliggende byhuse i 3,5 etager med uudnyttet tagetage og med sadeltage, og den skal certificeres til DGNB Guld.

Projektet har en samlet forventet anskaffelsessum på 56,4 millioner kroner, fordelt med 23,1 millioner kroner til ungdomsboligerne og 33,3 millioner kroner til familieboligerne.

By- og Kulturudvalget skulle tage stilling til sagen den 30. november. Her fremsatte udvalgsmedlem Araz Khan (V) et ændringsforslag om, at sagen skulle udsættes med henblik på en behovs- og markedsanalyse, så der ikke bygges til tomgang med henvisning til, at der ifølge boligportalen er over 1.000 ledige boliger i Odense.

“Også almennyttige boligforeninger oplever ledige boliger, hvorfor Venstre ønsker en behovs- og markedsanalyse, inden vi giver tilsagn om yderligere. Vi mener tiden og verdenssituationen har ændret sig med tiden og derfor stemmer vi imod”, lyder det i et referat fra mødet.

FAB og Jorton bag nyt boligprojekt på Islandsgade i Odense. Visualisering: Erik Arkitekter.
FAB og Jorton bag nyt boligprojekt på Islandsgade i Odense. Visualisering: Erik Arkitekter.

Ændringsforslaget blev dog nedstemt af et flertal i udvalget.

Ungdomsboligerne indrettes som et- og to-rums boliger på mellem 39 og 50 kvadratmeter, mens familieboligerne indrettes som to- og tre-rums boliger på mellem 52 og 78 kvadratmeter. Det samlede etageareal udgør 2.121 kvadratmeter.

Det forventede huslejeniveau vil ligge på mellem 995 kroner og 1.316 kroner per kvadratmeter årligt afhængig af boligtype og størrelse. Huslejen for eksempelvis en ungdomsbolig på 41 kvadratmeter bliver 4.391 kroner om måneden, og huslejen for en tre-rums familiebolig på 76 kvadratmeter bliver 6.360 kroner om måneden.

Byggeriet forventes at blive sat i gang forsommeren 2023, med efterfølgende indflytning i midten af 2024.