På Københavns Rådhus er der flertal for at undersøge muligheden for at udvide den kommende metrolinje til Refshaleøen og Lynetteholm, så den går også kan betjene Islands Brygge og Amagerbrogade. Foto: Søren Hytting / Metroselskabet.
På Københavns Rådhus er der flertal for at undersøge muligheden for at udvide den kommende metrolinje til Refshaleøen og Lynetteholm, så den går også kan betjene Islands Brygge og Amagerbrogade. Foto: Søren Hytting / Metroselskabet.

Det kan fra 2035 blive lettere for københavnerne at springe på en metro, når de opholder sig på Islands Brygge eller omkring Amagerbrogade. Partierne i forligskredsen (A, C, V, B, F, O og I) bag Lynetteholm ønsker nemlig, at en ny metrolinje skal indgå i den kommende høring af metro til Refshaleøen og Lynetteholm. Det skriver Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

– I dag er dele af Amager dårligt dækket – og metroen er blevet så populær, at vi har et problem med trængsel under havnen. Derfor synes vi, at den nye Metroforbindelse til Refshaleøen og Lynetteholm ikke bare skal betjene de nye byudviklingsområder med god kollektiv transport – den skal også styrke den kollektive trafik, så København bliver mere lige, mere fælles og mere grøn, udtaler Københavns overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) i meddelelsen.

Linjeføringen er med ni stationer et udvidet alternativ til den linjeføring, som ligger i statens infrastrukturplan, som rummer fire stationer. Den er estimeret til at koste 13,7 milliarder kroner og er dermed mere end dobbelt så dyr.

Til gengæld vil den nye linje vil løbe fra Københavns Hovedbanegård via Bryggebroen og DR-byen over Amagerbrogade op til Refshaleøen og videre over til Kløverparken og Lynetteholm. Ved at rykke linjen sydligt under Amager kommer der metro til dele af byen, der i dag ikke er metrobetjent. Den nye linje vil betjene mere end 51.000 beboere, arbejdspladser og studiepladser i 2035. Den skal være med til at løse kapacitetsudfordringen i den eksisterende metro under havnen.

Linjen er planlagt således, at den kan udvides etapevis og på sigt dække store rejsemål så som Indre Nørrebro og Rigshospitalet. Samtidig kobler forbindelsen Refshaleøen og Lynetteholm på alle de eksisterende metroforbindelser samt til fra Københavns Hovedbanegård.

Idéfasehøringen for metroforbindelsen til Lynetteholm starter efter sommerferien. Her får københavnerne mulighed for at give deres besyv med om forbindelsen fra Københavns Hovedbanegård til Refshaleøen og placeringen af de enkelte stationer. Hvilken linje, der skal anlægges, skal besluttes i 2025, og metroen forventes at stå færdig i 2035.

Bag udmeldingen står forligskredsen bag Lynetteholm, som består af Socialdemokratiet, Konservative, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance.