Transportminister Thomas Danielsen (V), overborgmester i Københavns Kommune, Sophie Hæstorp Andersen (S), og administrerende direktør Anne Skov fra By og Havn tog det første spadestik til Nordhavnstunnelen. Foto: Vejdirektoratet.
Første spadestik på Nordhavnstunnelen, torsdag d. 11. maj 2023

Den nye Nordhavnstunnel bliver en forlængelse af Nordhavnsvejstunnelen og skal skabe bedre og mere direkte adgang til byudviklingsområderne i indre og ydre Nordhavn i København.

Projektet er nu så langt, at transportminister Thomas Danielsen (V), Københavns overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) og administrerende direktør Anne Skovbro i By & Havn torsdag den 11. maj 2023 kunne tage det første spadestik til tunnelen.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Vejdirektoratet, der har fra start har haft et tæt samarbejde med By & Havn om projektet.

Vejdirektoratet anlægger Nordhavnstunnelen i samarbejde med Københavns Kommune og By & Havn.

– Nordhavnstunnelen bliver et kæmpe plus for københavnerne og for udviklingen af Nordhavn som en endnu større bydel med mange tusinde beboere og arbejdspladser. Den sikrer, at vi får bundet den nye bydel sammen med resten af byen, ligesom den fjerner store dele af den tunge trafik fra Østerbros gader. Sidst men ikke mindst baner tunnelen vejen for den kommende Østlig Ringvej, der vil aflaste trafikken i centrum og gøre luften renere for københavnerne, udtaler overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S).

Nordhavnstunnelen bliver en 1,4 kilometer lang tunnel, som skal skabe mere direkte adgangsforhold til byudviklingsområderne i ydre og indre Nordhavn. Adgangen til havneaktiviteterne i området bliver også forbedret og en stor del af den tunge trafik vil blive flyttet væk fra det øvrige vejnet på Østerbro.

Nordhavnstunnellen er budgetteret til at koste 3,4 milliarder kroner og kan efter hovedtidsplanen forventes taget i brug i midten af 2027. Tunnelen er en forudsætning for den videre byudvikling af Nordhavn.

– Med den næste etape af Nordhavnstunnelen går udviklingen af området ind i en helt ny periode. De første faser af metroen og cykelstierne er allerede velfungerende i Nordhavn. Med denne tunnel bliver vejtransporten endnu lettere, bl.a. for lastbiler til den fremtidige containerterminal og Unicefs verdenslager og selvfølgelig ikke mindst for de mange beboere og arbejdspladser, der allerede er her og de mange, som kommer i fremtiden, udtaler administrerende direktør Anne Skovbro, By & Havn.

Et joint venture-selskab blev i september 2022 udpeget til at bygge den nye tunnel i totalentreprise. Selskabet består af Besix (Belgien) og MT Højgaard med støtte fra Niras, Jacobs Sverige og Bravida Danmark. De vandt foran tre andre joint venture-selskaber med et tilbud på tilbud er 2,585 milliarder kroner.