Ejendommen på Aldersrogade 6A må ikke rives ned for at gøre plads til hotelbygger. Foto: Google Maps.
Ejendommen på Aldersrogade 6A må ikke rives ned for at gøre plads til hotelbygger. Foto: Google Maps.

Ad to omgange har stifter af hotelkæden Cabinn, Niels Fennet, henvendt sig til Københavns Kommune med et ønske om at nedrive ejendommene på Aldersrogade 6A og 6B tæt på Vibenshus Runddel. De to ejendomme blev i 1996 registreret med en middel bevaringsværdi, og de betegnes af forvaltningen i Københavns Kommune som “ældre tidstypiske industri- og erhvervsejendomme”.

Kommunens forvaltning har derfor indledt en proces for nedlæggelse af et såkaldt § 14-forbud mod nedrivning af ejendommene.

De to ejendomme ejes af hotelkongen gennem et kommanditselskab. I en mail til Københavns Kommunes teknik- og miljøforvaltning afslører Niels Fennet, at han ønsker at bygge “et moderne hotel, der i lighed med den øvrige bebyggelse vil være med til at definere området som et dynamisk bydelscentrum”, ligesom det skal aflaste Københavns centrum.

I mailen protesterer han over udsigten til, at der nedlægges § 14-forbud med nedrivning af ejendommene, så hotelplanerne ikke kan føres ud i livet.

“Området ved Vibenshus Runddel har de seneste år undergået en meget stor forandring delvist drevet af Vibenshus Runddel Metrostation, der har gjort området til et egentligt bydelscentrum. Det meste af det gamle industribyggeri er i dag væk til fordel for tættere og højere kontorbebyggelse. Bl.a. Galle & Jessens fabrikker og skorstenen med de hoppende frøer er væk til fordel for moderne bebyggelse, og senest har ATP ryddet det meste af en karré for at skabe rum til et domicilbyggeri på op til 34 meters højde lige overfor mine bygninger”, skriver Niels Fennet.

“Det forekommer derfor mærkværdigt, at netop mine (små) bygninger nu skal tillægges særligt betydning og bevaring”, påpeger han.

Sagen taget op i borgerrepræsentationen

På foranledning af Enhedslisten blev sagen behandlet i teknik- og miljøudvalget i februar. Her stemte et flertal af udvalgsmedlemmerne fra Konservative, Enhedslisten, SF og Alternativet for at nedlægge et § 14-forbud mod nedrivning af ejendommene, mens Det Radikale Venstre og Venstre stemte imod. Socialdemokratiets medlemmer undlod at stemme.

Beslutningen blev dog standset af udvalgsmedlemmet Christopher Røhl (R), der med kommunestyrelseslovens § 23 i hånden fik indstillingen indbragt til afgørelse i borgerrepræsentationen. Her skulle politikerne så tage stilling til sagen den 1. juni.

– Da vi behandlede sagen i udvalget, landede den på et snævert flertal på seks mandater for at bevare begge bygninger. Men da jeg sad og lavede lidt matematik under mødet, som relaterede sig til den sag, vi behandlede, så kunne jeg godt regne ud, at en sag her i salen (i borgerrepræsentationen, red.) kunne betyde et andet flertal. Og derfor brugte vi standsningsretten på dette forslag, sagde Christopher Røhl på mødet i borgerrepræsentationen.

– Der har været meget snak i forbindelse med kommuneplanstrategien om, at vi skal have rykket flere af hotellerne væk fra Vesterbro og Indre By. Og det, man vil bruge den konkrete grund til, er at lave hoteller, sagde han videre.

Christopher Røhl påpegede desuden, at et nyt hotel på placeringen ville ligge godt i tråd med ønsker fra Socialdemokratiet om, at nye hoteller skal etableres tæt på metrostationer uden for Indre By, ligesom Enhedslisten i forbindelse med behandlingen af ændringsforslag til den kommuneplanstrategi, som lige nu er i høring, har stillet forslag om, at der ikke skal bygges flere hoteller på Vesterbro og i Indre By.

– Vi vil gerne have hoteller spredt ud i byen, svarede teknik- og miljøborgmester Line Barfod (Ø).

– Vi kan ikke se noget som helst problem i at omdanne de to bygninger til hotel. Det er der ingenting, der forhindrer, at man kan gøre, men det er to bygninger, der er sunde og i orden. Der er ikke noget behov for at nedrive bygningerne ud fra bygningernes stand. Derudover er især den ene bygning faktisk en sjov, skæv bygning. Vi ønsker ikke at have en by, hvor det hele er lange, lige og ens bygninger, sagde Line Barfod.

Det Radikale Venstres ændringsforslag om at give tilladelse til nedrivning af bygningerne blev derefter nedstemt, da kun Venstre og Liberal Alliance bakkede op om forslaget.

Heller ikke opbakning til nedrivning af den ene ejendom

Heller ikke ejendommen på Aldersrogade 6B må rives ned. Den ejes ligeledes af Niels Fennet, stifter af hotelkæden Cabinn. Foto: Google Maps.
Heller ikke ejendommen på Aldersrogade 6B må rives ned. Den ejes ligeledes af Niels Fennet, stifter af hotelkæden Cabinn. Foto: Google Maps.

Socialdemokratiet havde stillet forslag om, at der kun skulle nedlægges forbud mod nedrivning af ejendommen på Aldersrogade 6A, mens der skulle gives tilladelse til nedrivning af ejendommen på Aldersrogade 6B.

Foruden Socialdemokratiet stemte Det Radikale Venstre, SF, Venstre og Liberal Alliance for forslaget, men det var ikke nok. Det blev således nedstemt med 26 stemmer for og 28 stemmer imod.

Endeligt blev indstillingen om at nedlægge forbud med nedrivningen af begge ejendomme sendt til afstemning.

Her stemte Enhedslisten, Konservative, SF, Alternativet og Dansk Folkeparti for, mens Det Radikale Venstre, Venstre og Liberal Alliance stemte imod.

Dermed blev forbuddet vedtaget med 34 stemmer for og 11 imod. De ni tilstedeværende medlemmer fra Socialdemokratiet undlod også her at stemme.

Et § 14-forbud kan højst nedlægges for et år. Derfor skal der inden for et år været vedtaget en bevarende lokalplan for de to ejendomme, hvis politikerne skal forhindre nedrivning af de to ejendomme på Aldersrogade.