Fredensborg Kommune åbner pulje til bevaringsværdige bygninger

Fredensborg Kommune har derfor afsat en støttepulje på 400.000 kroner til vedligehold og istandsættelse af bevaringsværdige bygninger. Puljen er åben for ansøgninger.

Ejere af bevaringsværdige bygninger i Fredensborg Kommune kan nu søge tilskud til istandsættelse og vedligeholdelse fra den særlige pulje, som byrådet har afsat i budgettet. Puljen åbnede den 1. februar, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

– Vi har heldigvis mange fine ældre bygninger overalt i kommunen, og de spiller en stor rolle i bevarelsen af vores kulturarv. Men ældre bygninger kan også være meget dyre at vedligeholde og istandsætte, og derfor har byrådet besluttet at oprette denne pulje, så vi i fællesskab kan bidrage til at bevare bygningerne og kulturarven, udtaler Lars Simonsen (R), formand for Plan-, Trafik- og Klimaudvalget, i meddelelsen.

– Puljen kan også ses som en løftestang til at gennemføre projekter, det ikke blot gavner den enkelte bevaringsværdige bygning og dennes husejer, men i mange tilfælde også hele det omkringliggende miljø. I den sammenhæng er det også interessant, at undersøgelser viser, at bevaringsværdige bygninger har en positiv afsmitning på huspriserne i hele området.

Puljen søges via kommunens hjemmeside. Her kan man også læse mere om kriterierne for at søge og opnå støtte fra puljen som udgør 400.000 kroner.