Nye boliger på Starkgrunden i Nivå står klar i 2026

Alfa Development bygger 43 nye boliger på Starkgrunden i Nivå. De kommende rækkehuse i et grønt boligområde står klar i begyndelsen af 2026.

For et par måneder siden blev lokalplanen for nybyggeriet på Starkgrunden i Nivå godkendt af byrådet i Fredensborg Kommune.

Snart får det 13.500 kvadratmeter store område nyt liv, når de nedlagte trælasthaller og asfalterede udearealer omdannes til et grønt boligområde.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Alfa Development, som står bag projektet.

– Vi ønsker at skabe nogle bæredygtige og tidssvarende rækkehuse, men også give plads til naturen og skabe referencer til det historiske Nivågård Teglværk, der frem til 1980erne lå på grunden, udtaler Mette Thiberg, udviklingsdirektør i Alfa Development.

Udearealerne er i dag er 100 procent asfalteret, men asfalten fjernes, så der skabes et stort grønt område. Mellem de kommende rækkehuse bliver der indre grønne haver, og der skabes forbindelser til det omgivende landskab med blot 300 meter ubebygget naturområde til Øresund er placeringen helt optimal.

Læs også: Nordsjællandsk skoleejendom skal omdannes til 40 boliger

Boligprojekt ved Stejlepladsvej i Nivå er godkendt. Visualisering fra lokalplanen.
Boligprojekt ved Stejlepladsvej i Nivå er godkendt. Visualisering fra lokalplanen.

– Fokus på natur og biodiversitet er et af Alfa Developments særkender og spiller en stor rolle i Nivåprojektet. Vi er på denne grund i tæt kontakt med den omgivende natur, og den skal føres med ind i området, så vi kan understøtte et rigt lokalt plante- og dyreliv, udtaler Mette Thiberg.

– Vi fastholder derfor en eksisterende grøn dyrekorridor for insekter, padder og andre smådyr, planter mindst et nyt træ per bolig, og regnvandsbassiner indgår også som et element, der understøtter biodiversiteten.

Boligerne bliver certificeres til DGNB Guld, og byggematerialerne vil i videst mulig omfang være svanemærkede. Husene bliver opført så de overholder kravene til lavemission, hvilket vil sige, at kraven til udledning af CO2 er skærpet i forhold til gældende bygningsreglementskrav.

Læs også: Alfa Development melder sig klar til nye projekter

Lokalplanen giver samlet mulighed for 4.730 kvadratmeter boligbyggeri i området. Der skal bygges 13 boliger i én etage, og 30 boliger i to etager.

Rækkehuse af changerende gule tegl

Boligprojekt ved Stejlepladsvej i Nivå er godkendt. Visualisering fra lokalplanen.
Boligprojekt ved Stejlepladsvej i Nivå er godkendt. Visualisering fra lokalplanen.

I flere hundrede år blev der produceret teglsten på grunden, helt frem til 1981 hvor Nivågård Teglværk lukkede.

Den gamle ringovn, der i dag er fredet og fungerer som museum, er blandt de nærmeste naboer til den nye boligbebyggelse. Derfor er det naturligt, at tegl spiller en vigtig rolle i det nye byggeri.

– Det er en gave til rækkehusenes udformning, at vi kan trække på historien om teglproduktion. Boligernes facader bliver muret i changerende, gule tegl, der er karakteristisk for det ler der blev brugt i lokalområdet. På denne måde er bebyggelsen med til at skabe sammenhæng til den historiske ringovn, der står som et ikon i området, siger Mette Thiberg.

Læs også: Udviklingsselskab får forkøbsret til skolegrund i Smørum

Alfa Development har som bygherre udviklet projektet i tæt samarbejde med et tværfagligt team af arkitekter, ingeniører og specialister inden for blandt andet biodiversitet og miljø.

Projektholdet går nu i gang med detailplanlægning med forventet byggestart i andet halvår 2024. Boligerne forventes at stå klar til indflytning i begyndelsen 2026.

Flere boliger kan være på vej i området, idet selskabet Twin Seam Co. går med planer om at omdanne erhvervsejendommene på Stejlepladsen 15 og 19 til boliger.

Fakta om boligprojektet på Starkgrunden i Nivå

  • 43 rækkehuse i en og to etager
  • Boliger til både familier og seniorer
  • Boligstørrelser fra cirka 85 til 120 kvadratmeter
  • Bebyggelsesprocent på 35 procent
  • DGNB-Guld certificeret byggeri
  • Maksimal CO2-udledning per kvadratmeter: 8 kilo (lavemission)
  • Byggematerialer bliver så vidt muligt svanemærket

Kilde: Alfa Development.