Illustration: Energistyrelsen.
Illustration: Energistyrelsen.

Energistyrelsen modtog to ansøgninger i den første udbudsrunde af tilladelser til lagring af CO2 i den danske undergrund i Nordsøen. De to ansøgninger kom fra TotalEnergies EP Danmark og et konsortium bestående af INEOS E&P og Wintershall Dea International. De to ansøgninger levede op til kravene, og der er givet to tilladelser til TotalEnergies og én til INEOS & Wintershall konsortiet. Det skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

– Det er et vigtigt skridt ind i fremtiden, når der nu er givet de første eneretstilladelser til fuldskala CO2-lagring i Nordsøen. CO2-fangst og lagring er et vigtigt element i den grønne omstilling. Tilladelserne i dag er resultatet af effektiv implementering af de første danske politiske aftaler om CCS, udtaler Energistyrelsens direktør Kristoffer Böttzauw i meddelelsen.

Tildelingen af de nye licenser sker, efter klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M) har forelagt en redegørelse for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg om, hvilke tilladelser ministeren agter at udstede.

Nordsøfonden kommer til at repræsentere staten med en andel på 20 procent i alle de kommende licenser.

Tildelingen af eneretstilladelser til efterforskning og fuldskala CO2-lagring i Nordsøen er et vigtigt skridt på vejen mod implementeringen af aftalerne om CCS-strategien for at opnå CO2-neutralitet i 2050. Desuden cementerer tilladelserne Danmarks position som en vigtig brik i realisering af den stigende efterspørgsel på CO2-lagringskapacitet i Nordeuropa. GEUS har tidligere påvist, at den danske undergrund er særdeles velegnet til lagring af CO2, både til havs og på land, hvilket på sigt kan betyde, at Danmark kan være kommerciel hub for lagring af CO2 fra hele Europa.

Hvad indeholder tilladelsen?

TotalEnergies EP Danmark bliver tildelt to tilladelser og INEOS E&P – Wintershall Dea International bliver tildelt én tilladelse. Tilladelserne dækker områder i gamle udtjente olie- og gasfelter samt ikke før undersøgte saltvandsholdige porøse sandlag. De indeholder alle de nødvendige geologiske strukturer, som er velegnede til fremtidens permanente CO2-lagerlokaliteter. Tidspunktet og udformningen af de endelige konkrete CO2-lagringsfaciliteter afhænger af det kommende efterforsknings- og undersøgelsesarbejde.

De konkrete lagringsprojekter skal godkendes af Energistyrelsen inden etablering. Den indfangede CO2 vil formentlig bliver transporteret enten via specialbyggede skibe eller gennem eksisterende eller ny rørledningsinfrastruktur. Til sidst bliver CO2’en lagret i udtjente olie- og gasfelter eller saltvandsholdige sandlag beliggende på 1-2 kilometers dybde under havbunden, ved at CO2’en bliver pumpet ned i små hulrum i sandstens- eller kalkstenslag og dermed begravet under tykke låg af uigennemtrængelige lersten.

Læs om CCS og tilladelserne.

Fakta 

Det er første gang, at der bliver uddelt eneretstilladelser for efterforskning til fuldskala CO2-lagring i Nordsøen i Danmark og helt afgørende for Danmarks ambitioner om klimaneutralitet.

Tilladelser kan i første omgang blive givet til efterforskning i op til seks år, hvor den efterforskende virksomhed har eneret på området. Hvis der bliver fundet en egnet lokalitet til CO2-lagring kan tilladelsen blive forlænget i op til 30 år med henblik på lagringsvirksomhed.

Der bliver årligt afholdt en udbudsrunde for ansøgning om tilladelser til geologisk lagring af CO2 på dansk sokkel.

Fuldskala lagring af CO2 offshore er en kendt teknologi, der blandt andet har været i gang i Norge siden 1996. I Danmark vil teknologien blive afprøvet i forbindelse med pilot- og demoprojektet for Project Greensand hos INEOS E&P.

GEUS har estimeret, at Danmarks undergrund teoretisk kan indeholde op til 22 milliarder ton CO2. Det svarer til mellem 500 og 1,000 års samlede danske udledninger på nuværende niveau.

Kilde: Energistyrelsen.