Gammelt projekt med bofællesskab på Lundtoftegade genoplivet

Urbania CPH står sammen med AKB København og KAB bag et projekt med et alment bofællesskab og en dagligvarebutik på hjørnet af Lundtoftegade og Borups Allé.

Allerede i 2017 blev politikerne i København præsenteret for en startredegørelse for et projekt med et alment bofællesskab samt en dagligvarebutik på hjørnegrunden ved Lundtoftegade og Borups Allé, hvor der i dag ligger et indhegnet gårdområde, en materialegård og en Coop 365discount ligger.

Undervejs er projektet, som Urbania CPH i samarbejde med AKB København, KAB og Cobe Architects står bag, været sat på pause et par gange.

Første gang blev det sat på pause, fordi lokalplanområdet balancerede på kanten af statens liste over hårde ghettoområder. Anden gang processen blev sat på pause var i 2020, fordi der ikke kunne gives skema A til et alment projekt, når der var en kommunal tilbagekøbsret på ejendommen. Nu har man ændret på matrikelskellene, så projektet ligger på sin egen matrikel og er ikke længere bundet af købsklausulen.

Urbania CPH har i samarbejde med AKB København og KAB udviklet projektet med et alment bofællesskab på hjørnet af Lundtoftegade og Borups Allé. Visualisering: Cobe Architects.
Urbania CPH har i samarbejde med AKB København og KAB udviklet projektet med et alment bofællesskab på hjørnet af Lundtoftegade og Borups Allé. Visualisering: Cobe Architects.

Derfor skal teknik- og miljøudvalget i morgen tage stilling til, om et lokalplanforslag for projektet over for Telefonhuset på Nørrebro skal sendes i otte ugers offentlig høring.

Lokalplanen skal gøre det muligt at bygge et alment bofællesskab med cirka 6.300 kvadratmeter nye familieboliger, en 1.050 kvadratmeter stor dagligvare­butik og 310 kvadratmeter erhverv.

Af dagsordenen til mødet i teknik- og miljøudvalget fremgår det, at halvdelen af stueetagen fastlægges til erhverv. Mod Lundtoftegade skal være publikumsorien­teret serviceerhverv, mens der mod Borups Allé er mulighed for liberale erhverv. I den anden halvdel af stueetagen etableres et stort beboerlokale med fælleskøkken.

Aktuelt er der et ønske om at bygge et alment bofællesskab for foreningen Urbania CPH med op til 100 familieboliger fra 1. sal og 2. etage og op.

Urbania CPH har i samarbejde med AKB København og KAB udviklet projektet med et alment bofællesskab på hjørnet af Lundtoftegade og Borups Allé. Visualisering: Cobe Architects.
Urbania CPH har i samarbejde med AKB København og KAB udviklet projektet med et alment bofællesskab på hjørnet af Lundtoftegade og Borups Allé. Visualisering: Cobe Architects.

“Boligerne placeres ovenpå stueetagerne og vil få varierende højder, der betyder, at bygningen samlet vil variere i højde fra 6-24 meter. De to steder, hvor det muliggøres, at bygningen kan blive op til 24 meter, er henholdsvis mod Borups Plads og mod Borups Allé/Ågade. Hjørnet ved Borups Plads vil afslutte bebyggelsen og skabe modspil til teletårnet ved siden af. Langs Lundtoftegade mod Plejecentret Aftensol nedtrappes boligopgangenes højde, så de spiller sammen med højden på plejecentrets bygning”, fremgår det af dagsordenen.

Det er det almene boligselskab AKB København, som er grundejer, og der er aktuelt en forventning om, at nybyggeriet bliver et alment bofællesskab. I lokalplaner kan der højest stilles krav om 25 procent almene boliger, men det forventes, at hele bebyggelsen bliver almene familieboliger.

Nybyggeriet placeres i den sydlige ende af området, hvor den eksisterende Coop 365discount og materialegård ligger nu. Omkring en tredjedel af nybyggeriet vil ligge henover eksisterende grønne arealer.

Urbania CPH har i samarbejde med AKB København og KAB udviklet projektet med et alment bofællesskab på hjørnet af Lundtoftegade og Borups Allé. Illustration: Tegnestuen Vandkunsten.
Urbania CPH har i samarbejde med AKB København og KAB udviklet projektet med et alment bofællesskab på hjørnet af Lundtoftegade og Borups Allé. Illustration: Tegnestuen Vandkunsten.

Bebyggelsen kommer højdemæssigt til at variere fra en-syv etager, og boligopgangene vil variere mellem fire-syv etager. To steder muliggøres bygningen at gå op til syv etager og maksimalt 24 meter. Det er henholdsvis mod Borups Plads og mod Borups Allé/ Ågade.

Af lokalplanen fremgår det, at projektet tæt på Teletårnet, opføres i mørkegrønne metalplader, der vendes, så profileringen skiftevis er vandret og lodret. På udvalgte steder på facaden bruges træ som facademateriale.

“Indgange til boliger og butikker skal markeres med overdækninger, og facadens sokkel skal udformes, så den kan anvendes til ophold. Støjskærme og facader på boligopgange mellem boligtårne skal fremstå med en høj grad af transparens. For at skabe variation på facaden stilles der i lokalplanen krav om, at vinduer skal variere i størrelse og placering, samt at hver bolig skal have adgang til enten en karnap, fransk eller spansk altan”, fremgår det af lokalplanen.

Byggeriets samlede omfang må ikke overstige 8.650 kvadratmeter, fremgår det videre af lokalplanen.