GGS vil bygge rækkehuse på Møllegade i Nim

På et erhvervsområde på Møllegade i Nim skal der bygges nye rækkehuse. Grunden ejes af indehaverne af GGS Bygge og Anlæg.

Plan- og Vejudvalget vedtog den 8. juni en indstilling om at sende et lokalplanforslag for et nyt boligområde på Møllegade i Nim i offentlig høring. Ifølge referatet fra udvalgsmødet skal planen bane vejen for rækkehuse i form af cirka 11 dobbelthuse med 22 boliger i én etage.

“Området karakteriseres af en god udsigt udover landskabet mod nordvest, og udstykning sker som en naturlig udbygning af byens struktur mod nordøst langs Møllegade”, fremgår det af referatet.

“Planlægningen skal være med til at sikre, at byggeriet indpasses i den omgivende struktur. Indpasningen skal ske gennem udstykningsplanens disponering af området, byggeriets omfang og udtryk samt ved beplantning af områdets veje og fælles friareal”, fremgår det videre.

Lokalplanområdet har hidtil været anvendt til erhverv. Det ejes af Hans Jørn Grauenkjær Gregersen og Jens Christian Skifter fra GGS Bygge og Anlæg.