Bygningsstyrelsen har købt kontorejendommen på Kalvebod Brygge 47 i København for 550 millioner kroner af M&G Real Estate.

Handlen er nu godkendt. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Newsec Advisory, der har været rådgiver i forbindelse med ejendomshandlen.

Den 14.000 kvadratmeter store kontorbygning blev opført omkring årtusindskiftet som hovedkontor for en tidligere bank, der senere blev overtaget af Nykredit.

Siden har ejendommen været anvendt af forskellige forretningsenheder og afdelinger i Nykredit-koncernen, men er nu blevet frigjort, da Nykredit flytter ind i deres nye, 25.000 kvadratmeter store hovedkontor i Nordhavn.

Samme dag som handlen med Kalvebod Brygge 47 blev politisk godkendt, fik Nykredit overdraget det nye domicil i Nordhavn.

Kalvebod Brygge 47 vil derfor være til de nye ejeres disposition i løbet af de kommende uger.

– Newsec Advisory fungerede i hele processen som eksklusiv rådgiver for Nykredit i en ret kompleks trepartsforhandling, der omfattede flere elementer udover selve købsaftalen, udtaler Brian Tretow‐Loof, Seniorpartner Newsec Advisory.

– Nykredit havde som lejer flere forpligtelser i forbindelse med den ønskede fraflytning, og de nu tidligere ejere fra M&G anså ejendommen som et kerneaktiv midt i København, med en beliggenhed som ville være svær at finde igen. Trods ejendomsmarkedets udvikling for især kontorejendomme, havde man derfor også høje forventninger til en eventuel salgspris.

Bygningsstyrelsen havde indhentet eksterne vurderinger på, hvilken værdi man maksimalt kunne forsvare at købe ejendommen for. I forlængelse heraf deltog parterne i en længerevarende treparts‐forhandling, som ifølge Newsec Advisory krævede fleksibilitet og kreativitet. Til sidst fik man enderne til at mødes.

Bygningsstyrelsen havde været på udkig efter nye lokaler til to specifikke styrelser inden for en kort afstand fra deres hovedkvarter over for Kalvebod Brygge, og foretrak et køb frem for leje.

M&G Real Estate forventede en opsigelse af lejemålet fra Nykredit, da deres nye hovedkvarter har været under opførelse i nogen tid.

Derfor var timingen perfekt for alle tre parter, og på grund af investeringens størrelse måtte erhvervelsen forelægges Finansudvalget i Folketinget.

M&G Real Estate blev rådgivet af Accura Advokatpartnerselskab, mens Bygningsstyrelsen blev rådgivet af Kammeradvokaten.