Københavns Hovedbanegård. Foto: René Strandbygaard.
Københavns Hovedbanegård. Foto: René Strandbygaard.

I samarbejde med Moe, Drachmann Arkitekter og Malus har Gottlieb Paludan Architects vundet en stor moderniserings- og ombygningsopgave på Københavns Hovedbanegård, skriver tegnestuen på sin hjemmeside.

DSB er bygherre på projektet, der har et budget på 257 millioner kroner. Moderniseringen skal ifølge Gottlieb Paludan Architects bidrage til en mere åben og tryg oplevelse af stationen.

“Butiksområdet i forhallen skal omdannes og moderniseres, mens facaden mod Reventlowsgade åbnes op og der skabes mulighed for at indrette butikker, cafeer og andre udadvendte funktioner, der kan bidrage til bylivet omkring hovedbanegården”, skriver Gottlieb Paludan Architects.

I 2008 var Gottlieb Paludan Architects arkitektrådgiver på en gennemgribende renovering og fornyelse af Københavns Hovedbanegård.

“Opgaven ligger i forlængelse af en lang række opgaver, som Gottlieb Paludan Architects allerede i dag arbejder med på hovedbanegården, herunder ny belysning i forhallen og genskabelsen af en historisk trappe mod Reventlowsgade”, skriver tegnestuen.

Tegnestuen er store dele af banegården fredet. Moderniseringen skal derfor planlægges og udformes i tæt dialog med Slots- og Kulturstyrelsen.

Hovedbanegården benyttes dagligt af 103.600 togpassagerer og er dermed Danmarks næstmest benyttede station efter Nørreport Station med 147.000 daglige passagerer.

Den nuværende banegård er tegnet af Statsbanernes overarkitekt Heinrich Wenck og blev indviet i 1911. Den seneste markante ændring på banegården var åbningen af den underjordiske metrostation i 2019. Den er forbundet med Hovedbanegården via en underjordisk tunnel.