Grønt byrum i hjertet af Folehavekvarteret er vedtaget

I Folehavekvarteret vil et nyt byrum på pladsen foran Vigerslev Bibliotek være klar i 2024. Byrummet er tegnet af 1:1 Landskab i samarbejde med Via Trafik og For the Love of Light.

Den tidligere byggelegeplads foran Vigerslev Bibliotek skal forvandles til et fælles mødested for hele kvarteret. Projektet kommer til at brede sig over 8.000 kvadratmeter på tværs af matrikelskel, skriver Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

– Folehavekvarterets kommende byrum er båret frem af lokalt engagement, og det henvender sig til både børn, unge, voksne og ældre. Dermed kan pladsen være med til at styrke fællesskabet og sammenholdet i kvarteret og samtidig være et tilløbsstykke for københavnere fra andre dele af byen, udtaler teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL).

Ifølge kommunen har en gruppe beboere har siden 2019 arbejdet tæt sammen med Områdefornyelsen Folehavekvarteret om projektet. Og medlem af arbejdsgruppen og Områdefornyelsens Styregruppe Michel Steen-Hansen er godt tilfreds med det endelige forslag.

– Det bliver en helt central plads for alle områdets beboere, som samtidig vil tiltrække villakvartererne omkring og nok også resten af Valby. Der er nemlig plads til en masse forskellige aktiviteter for både børn, unge, voksne og ældre, hvilket jeg håber at Københavns Kommune fortsat vil afsætte midler til at støtte op om, udtaler Michel Steen-Hansen.

Byrummet skal i løbet af 2024 stå færdigt. Det vil byde på en ny multibane med indbyggede tilskuerpladser samt et område med klatreleg og kæmpegynger. Der bliver også indrettet en balancebane til de mindste og to pergolaer med bænke til det korte hvil.

Brugerne får desuden glæde af dyrkningsbede, et folkekøkken med grill, og der opføres også et orangeri. Orangeriet skal drives af boligafdelingen Folehavens kommende socialøkonomiske planteskole, Kirsebærhavens Planteskole, og vil være et trækplaster og fælles rum for beboere og besøgende. Endeligt etableres flere duftende sanse- og plantebede rundt omkring i byrummet.

For at øge oplevelsen af trygheden i området opsættes lysmaster, spots og pullerter i hele området.

Vejarealet foran skolen og biblioteket skal tilgodese de bløde trafikanter såsom skolebørn. Her skal brosten og nye træer få bilisterne til at sænke farten, og vejarealet får samtidig status som lege- og opholdsgade, hvor bilerne må køre maksimalt 15 kilometer i timen.

Boligselskabet 3B samt Lokale og Anlægsfonden støtter det nye byrum.

Fakta om det nye byrum i Folehavekvarteret

Der plantes i alt 91 nye træer, mens det er nødvendigt at fælde 29 træer.

Anlægget forventes påbegyndt i maj 2023 og indvies i foråret 2024. Samlet set er der afsat 19,35 millioner kroner til hele projektet.

Borgerrepræsentationen afsatte i 2018 30 millioner kroner til en 5-årig områdefornyelse i Folehavekvarteret i Valby Syd.

Frem til 2023 samarbejder Områdefornyelsen Folehavekvarteret med borgere og lokale aktører om fysiske, sociale og kulturelle projekter.

Det nye byrum er finansieret af den filantropiske forening Realdania og Lokale- og Anlægsfonden gennem kampagnen Fælles Rum, Valby Fonden, Boligforeningen 3B samt Københavns Kommune.

Byrummet anlægges på pladsen foran Vigerslev Bibliotek samt på 3B’s græsareal mod Frugthaven. Arealerne er henholdsvis ejet af Københavns Kommune og 3B, boligafdelingen Folehaven. Begge ejere følger udviklingen tæt med repræsentation af den boligsociale helhedsplan Mit Kvarter, 3B, Områdefornyelsen Folehavekvarteret og Park og Byrum i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Byrummet er tegnet af 1:1 Landskab i samarbejde med Via Trafik og For the Love of Light. Byrummet forventes færdig anlagt i 2024.

Kilde: Københavns Kommune.