Hatting Bakker skal være bæredygtig bydel i Horsens

Ved hjælp af 6 millioner kubikmeter overskudsjord etableres nye bakker, som baner vej for ny bydel med blandt andet boliger og autismecenter i Hatting.

HM Entreprenør har i samarbejde med Njordrum udarbejdet en plan for et 850.000 kvadratmeter stort areal ved Hatting vest for Horsens, hvor en ny bydel omkranset af høje bakker skal udvikles.

Plan- og Vejudvalget i Horsens Kommune blev den 8. juni præsenteret for projektet, og her blev der givet grønt lys til, at der kan arbejdes videre med en lokalplanproces, der skal bane vejen for udviklingen i området.

Projektet består blandt andet i at nyttiggøre 6 millioner kubikmeter overskudsjord, der skal bruges til at etablere et helt nyt rekreativt bakkelandskab i op til 46 meters højde. Landskabet skal samtidig virke som afskærmning mod motorvej E45.

Når støjdæmpningen via jordpåfyldning er tilendebragt, vil et 70-80.000 kvadratmeter stort areal syd for Hyldemarken i Hatting desuden kunne udstykkes til et nyt boligområde.

Planen er, at der i den nye bydel skal etableres demensboliger, autismecenter, institutioner, plejeboliger, seniorbofællesskaber og en mindre andel boliger.

I de nye bakker kan der eksempelvis etableres BMX bane, cykelcross, vintersport, legepladser, fitnessmuligheder, hundeskov, bålpladser, shelters, løberuter, ridestier, discgolf og et udsigtstårn. Derudover indeholder projektet mulighed for en ny forbindelsesvej fra Eriknaurvej til Vestvejen.

Det hele skal udvikles i dialog med borgerne i området, fortæller indehaver af HM Entreprenør, Michael Mortensen, ifølge Horsens Folkeblad.

– Det er vigtigt for os at give borgerne i Hatting mulighed for at involvere sig i projektet. De kender jo området bedst, så vi er selvfølgelig meget interesserede i at høre deres tanker og ideer, siger Michael Mortensen ifølge avisen i en pressemeddelelse.

Der skal både laves et kommuneplantillæg, en lokalplan, en miljøvurdering og en miljøkonsekvensvurdering, før projektet kan realiseres. En endeligt vedtaget lokalplan ventes at ligge klar i 2024.

HM Entreprenør ejer arealet og afholder udgifterne til planlægningen og gennemførslen af overskudsjordprojektet på bygherresiden. Boligarealet forventes ligeledes udviklet af projektejer.

Arealet er idag landbrugsjord og støder direkte op til E45, Vestvejen og jernbanen.