Her er Danmarks mest klimavenlige boliger

Ny publikation kortlægger de 25 mest klimavenlige byggerier i Danmark. Fjordudsigten i Ringkøbing er det mest klimavenlige boligbyggeri.

Hvordan er det muligt at bygge alment boligbyggeri langt mere klimavenligt, end reglerne foreskriver?

Det behøver ikke være kompliceret, lyder det i en pressemeddelelse fra Bjerg Arkitektur, som står bag nybyggeriet “Fjordudsigten” i Ringkøbing K. Boligbyggeriet har ifølge en ny publikation fra Build, Aalborg Universitet, det laveste CO2-aftryk for færdigbyggede boliger.

Tegnestuen påpeger dog, at der er nogle principper, hvor projektet skiller sig ud i forhold til andre byggerier. Et skærpet fokus på energieffektivitet fra start spiller en afgørende rolle for CO2-besparelsen.

“Mange nybyggerier har som ambition at spare på energien. Ved Fjordudsigten er vi gået steppet videre, så byggeriet producerer mere energi, end det forbruger. Boligernes konstruktion og design gør nemlig, at behovet for at få tilført varme og energi er reduceret markant. Derfor er projektet også det eneste i rapporten med et negativt CO2-aftryk for selve driften. Vi fokuserer på reduktion af varmebehov frem for generering af energi – som flere andre i den nye publikation. Energioptimeringen fører altså ikke bare til et lavere CO2-aftryk men også meget lavere energiudgifter og et indeklima efter den højeste kvalitet (Passivhus plus og premium)”, skriver Bjerg Arkitektur.

Fjordudsigten i Ringkøbing K er Danmarks mest klimavenlige boliger. Foto: Bjerg Arkitektur.
Fjordudsigten i Ringkøbing K er Danmarks mest klimavenlige boliger. Foto: Bjerg Arkitektur.

Byg klimaklogt med passivhus-design

De 80 almene boliger er ifølge tegnestuen designet ud fra Passivhus plus standarden, som kan sidestilles med ultralavenergihuse.

“Vi bruger betydeligt mere isolering end regler foreskriver, bygger kompakt for at mindske overflade og dermed varmetab og arbejder med orientering af vinduer for optimal udnyttelse af sol og dagslys. Tiltagene bidrager til at vi helt kan undgå konventionelle varmesystemer som radiatorer. Selvom vi bruger lidt mere materiale på isolering, koster det ikke mere CO2, når vi måler på livstiden. Det koster heller ikke mere økonomisk per kvadratmeter”, lyder det fra Bjerg Arkitektur.

Til etageboligerne er der ifølge Bjerg Arkitektur brugt velkendte materialer. Boligerne er bygget op omkring et træskelet, og facaden består af naturskifer og træ, mens isoleringen er af glasuld med en genavendelsesgrad på 75 procent.

“Med tanke på ikke at overudnytte vores skovressourcer, bruger vi, modsat flere af de andre projekter fra publikationen, kun træbaserede materialer i det omfang, der er nødvendigt for at opnå reduktion af varmebehovet til Passivhus plus energi standard”, skriver Bjerg Arkitektur.

Klog brug af tømmer og masser af glasuld

“Boligernes lave varme- og energibehov bliver dækket af solceller, der har et såkaldt flowbatteri, der lagrer overskudsstrøm. Derudover er boligerne forsynet med et kompakt anlæg med integreret ventilationsanlæg og varmepumpe. Anlægget udnytter rumoverskudsvarme til varmtvandsproduktion, og varmepumpen
overfører energi til varmluft som den primære energikilde til rumopvarmning”, skriver Bjerg Arkitektur.

Fjordudsigten i Ringkøbing K er Danmarks mest klimavenlige boliger. Foto: Bjerg Arkitektur.
Fjordudsigten i Ringkøbing K er Danmarks mest klimavenlige boliger. Foto: Bjerg Arkitektur.

Klimaaftrykket for “Fjordudsigten” lyder på 3,07 kilo CO2-ækvivalenter per kvadratmeter per år. Det vil sige en reduktion på 75 procent i forhold til de nye 2023 klimakrav fra bygningsreglementet, hvor grænseværdien er 12 kilo.

Betegnelsen kilo CO2-ækvivalenter per kvadratmeter per år dækker over klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv. Med andre ord, den belastning som byggeriet, materialerne, driften af boligen i 50 år og bortskaffelsen koster klimaet.

“Med Fjordudsigten viser vi, at Passivhus-design optimerer både materialer, CO2 og energiforbrug i fremtidens byggeri”, lyder det fra Bjerg Arkitektur.

Fjordudsigten i Ringkøbing K

Fjordudsigten, der består af 80 boliger, er designet af Bjerg Arkitektur med KG Hansen & Sønner som totalentreprenør.

Boligerne ligger i den nye naturbydel Ringkøbing K, der er udviklet af Realdania og Ringkøbing Kommune. Ringkøbing-Skjern Boligforening er bygherre og udlejer.

Energistandard: Passivhus plus og premium.

Kilde: Bjerg Arkitektur.