Stort projekt med butikker og ferieboliger i Søndervig et skridt nærmere

Stort projekt med butikker og ferieboliger på Lodbergsvej i Søndervig er et skridt nærmere realisering. Lokalplanforslag er netop sendt i offentlig høring.

Turismen i Danmark er tilbage på sporet, viser nye tal for 2022, og sidste sommer åbnede Lalandia sit nye feriecenter i Søndervig. Det har tilsyneladende givet en saltvandsindsprøjtning til feriebyen ved Vesterhavet, og endnu et stort projekt er på vej langs Lodbergsvej på et 7.800 kvadratmeter stort areal, der ikke ligger længere væk fra Lalandia end længden på et par badebroer.

På et byrådsmøde den 21. februar besluttede politikerne i Ringkøbing-Skjern Kommune et sende en ny lokalplan for området i otte ugers offentlig høring.

– Så der sker virkeligt noget op ad Lodbergsvej nu, sagde formand for Teknik- og Miljøudvalget, Ole Nyholm Knudsen (V), på byrådsmødet og oplyste, at projektet både omfatter udvalgsvarebutikker og ferieboliger.

Lokalplanområdet er stort set ubebygget. Et mindre sommerhus blev nedrevet i 2021, mens der i den nordligste del af lokalplanområdet ligger et eksisterende sommerhus. Der er få minutters gang til stranden og Vesterhavet fra adressen på Lodbergsvej 81.

Ifølge referatet fra byrådsmødet omfatter projektet 6.600 kvadratmeter fordelt på tre etager, hvor udvalgsvarebutikkerne placeres i stueetagen, mens ferieboligerne placeres på 1. og 2. etage. De enkelte butikker må hver især maksimalt være 2.000 kvadratmeter store.

“Der er i lokalplanforslaget lagt vægt på, at bebyggelsens arkitektur tilpasses kystlandskabet og nærområdet”, fremgår det af referatet, hvor projektet karakteriseres som “en huludfyldning i en af Søndervigs primære handelsgader”. Det fremgår videre, at byggeriet skal tilpasses matriklens kuperede terræn.

“Bebyggelsen opføres med ferielejligheder i varierende højde omkring et gårdrum beliggende på 1. sal med offentlig adgang fra gaden”, fremgår det af lokalplanforslaget.

“Mod landskabet etableres bebyggelsen med grønne facader og der etableres mindre klitter langs Lodbergsvej for at skabe en overgang ind i lokalplanområdet”, fremgår det videre.

Området ejes gennem Ejendomsselskabet Hvide Sande af ejendomsudviklerne Jens Skadhede Bøndergaard fra Holmsland og Anders Høj Thygesen fra Hvide Sande. I samarbejde med Salling Group står de bag udviklingen af området.

På byrådsmødet var der umiddelbart stort opbakning til projektet. Kun de to medlemmer fra SF stemte imod at sende lokalplanforslaget i offentlig høring.

– Vi synes, det går imod den udviklingsplan, som vi brugte rigtigt meget energi på at få lavet for Søndervig. Vi havde netop et område derinde, der ligesom var fritlagt, og vi havde noget natur, der trak ind til Lodbergsvej. Det vil vi gerne fastholde, så derfor stemmer vi imod, sagde byrådsmedlem for SF, Niels Rasmussen på byrådsmødet.

Lokalplanen udpeger områder til opholdsarealer og grønne områder. Der skal etableres opholdsarealer svarende til mindst 10 procent af det samlede boligetageareal.

Opholdsarealer i forhold til den enkelte bolig kan eksempelvis etableres i form af altaner og tagterrasser. Opholdsarealer skal etableres med egnstypisk beplantning, fremgår det af lokalplanforslaget.

Ifølge en rapport fra Cowi har turismen i Ringkøbing-Skjern Kommune i de senere år været stigende. Ringkøbing-Skjern Kommune havde 4,01 millioner kommercielle overnatninger i 2019 mod 3,7 millioner kommercielle overnatninger i 2017.

I 2020 faldt antallet af kommercielle overnatninger på grund af coronarestriktioner til 3,5 millioner. I 2021 var antallet af kommercielle overnatninger igen steget til 3,9 millioner og foreløbige tal for 2022 viser, at der ved udgangen af september havde været 4,1 millioner kommercielle overnatninger i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Søndervig er i Udviklingsplanen for Vestkysten udpeget som én af 20 stærke feriesteder. Der er i udviklingsplanen et mål om, at turismeomsætningen langs Vestkysten som helhed skal vokse med 4 procent årligt fem til 2025.

Lalandia i Søndervig åbnede i sommeren 2022 og rummer foruden et stort oplevelses- og aktivitetscenter omkring 440 ferieboliger. Det har ifølge rapporten fra Cowi lagt et stort pres på bymidten i Søndervig i højsæsonen. Fremover forventes Lalandia fortsat at bidrage til vækst i turismen – eksempelvis når et planlagt hotel åbnes. Samtidigt forventes det, at den almindelige vækst i turismen også vil bidrage til vækst i antallet af gæster i Søndervig.